Select Page

Gimnazija Ilirska Bistrica in Šolski center Postojna sta se v začetku šolskega leta 2016/17 aktivno vključila v program slovenske mreže zdravih šol pod vodstvom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Kot zdrava šola smo se prostovoljno odločili, da bomo v šolski skupnosti z različnimi dejavnostmi spodbujali, omogočali in krepili zdravje na vseh področjih – telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem. V aktivnosti so vključeni dijaki, starši in učitelji.

Zastavili in izvedli smo pet nalog:

  1. Obeležili smo svetovne dneve: dan boja proti AIDS-u, roza oktober, dan duševnega zdravja, teden možganov …
  2. Izvedli smo aktivnosti v okviru obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti: športni dnevi, projektni dnevi, različne delavnice …
  3. Organizirali smo predavanja za učitelje in starše.
  4. Razširili smo ponudbo v okviru krožkov.
  5. Organizirali smo športne aktivnosti za učitelje (pohod, kolesarjenje).

Naloge so bile uspešno izvedene in jih bomo z dopolnitvami izvajali tudi v prihodnje, saj se zavedamo, kako važno je zdravje za uspešno učenje.

V šol. letu 2017/18 se bodo nadaljevale in nadgrajevale tri vsebine:

  1. GIBANJE: spodbujanje več gibanja, zdrava in lepa drža, aktivni odmor, telesna dejavnost, regeneracija, spanje in počitek, kakovostno preživljanje prostega časa.
  2. DUŠEVNO ZDRAVJE: iskanje možnosti za prenos vsebin in predstavljenih programov duševnega zdravja v rednem kurikulu.
  3. PREHRANA: uživanje zdrave prehrane, oglaševanje hrane, prehrana športnika, sladkor in sladke pijače …

V okviru Evropskega tedna športa, 23.–30. 9. 2017, ki je potekal po celi Sloveniji, smo pripravili osem posnetkov aktivnega odmora in primere, kako se lahko vključi gibanje v pouk in s tem prekinja sedenje. V tem tednu smo med poukom izvajali aktivne odmore, potekale pa so tudi športne aktivnosti v okviru naravoslovno-podjetniškega tabora na Debelem rtiču.

Galerija slik.

Alenka Vodopivec, vodja nacionalnega projekta Zdrave šole na ŠC Postojna


(Število obiskov: 31)
Dostopnost