Select Page

FESTIVAL VIZIJE – FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2022
Likovni ustvarjalci – Foto Vizije

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije – Festival mladinske kulture. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave, mladinske rock skupine ter posameznike na likovnem področju in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast mladinske umetniške produkcije.

Likovni del festivala je že sedmo leto zapored prikaz mladinske fotografske dejavnosti. Mladi fotografi med 14. in 26. letom lahko na natečaju sodelujejo s serijo fotografij na razpisano temo. Natečaj je organiziran na državni ravni.

Tema, pogoji za sodelovanje in sistem izbora

1. Na natečaj se lahko prijavijo mladi ustvarjalci med 14. in 26. letom iz Slovenije ter Slovenci iz zamejstva ali tujine, pa tudi tuji državljani, ki se šolajo ali stalno bivajo v Sloveniji. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru šol, društev, zavodov, krožkov, vendar pa se morajo na natečaj prijaviti kot posamezniki. Prijavnico lahko v njihovem imenu izpolnijo njihovi mentorji ali starši oz. skrbniki.

2. Fotografski natečaj je tematski. Za Fotovizije 2022 je razpisana tema Utrip grajenega prostora

V središče zanimanja postavljamo preplet življenja in arhitekture, od stavb, trgov, ulic, industrijskih kompleksov in infrastrukture do javnih in zasebnih notranjih ambientov. Utrip grajenega prostora lahko interpretiramo na različne načine: kot dialog med statičnim in dinamičnim, kot sožitje med živo in neživo naravo ali kot kontrast med hipnim in trajnim. V zunanjih in notranjih prostorih, ki so delo človeka, se lahko odvijajo najrazličnejše fotografske zgodbe.

Cilj natečaja je s ciklom fotografij »povedati« zgodbo. Pet do sedem fotografij avtorji povežejo v likovno celoto, foto zgodbo, ki bo na fotografsko kreativen način predstavila

izbrano vsebino. Foto zgodbe so lahko zasnovane v črno beli ali barvni tehniki, možni so tudi eksperimentalni pristopi k fotografiji. Serija fotografij mora biti likovno enotna in hkrati odražati pripovedno napetost.

3. K prijavi je potrebno priložiti serijo 5 do 7 fotografij na dano temo. Format fotografij v posamezni seriji mora biti poenoten. Na natečaj lahko vsak avtor prijavi samo eno serijo fotografij. Minimalna ločljivost fotografij naj bo 300 dpi, končni format povečav za razstavo bo največ 30 cm × 40 cm oz. v ustreznem sorazmerju.

4. Prijava in pošiljanje fotografij: Prijavite se s spletno prijavnico, ki je dostopna spodaj.

5. Fotografije lahko uporabniki Google računa naložite v spletni prijavnici ali jih pošljite ločeno (npr. preko spletne strani WeTransfer). Pri spletnem pošiljanju bodite pozorni, da fotografije poimenujete z imenom in priimkom avtorja ter naslovom fotografskega ciklusa.

Fotografije lahko pošljete po pošti na digitalnem nosilcu, ki mu priložite list s podatki o avtorju. Nosilcev organizator ne vrača. Fotografije lahko mentor pošlje za več prijavljenih hkrati na istem nosilcu, urejene v poimenskih mapah, za vsakega posameznika pa mora oddati tudi spletno prijavnico.

6. Selektor festivala na podlagi pregleda prejetih fotografij izbere do 12 avtorjev, katerih dela bodo razstavljena na posebni razstavi na državnem festivalu Vizije. Dela bodo predvidoma ocenjena v dveh starostnih kategorijah – osnovnošolci/dijaki in študentje/mladi odrasli – odvisno od strukture prijav. Če festivala ali razstave v fizični obliki zaradi epidemioloških razlogov ne bo mogoče izvesti, bomo razstavo pripravili v virtualni obliki. Za tisk izbranih fotografij ter izvedbo razstave bo v celoti poskrbel organizator. Izbrani avtorji in njihova dela bodo predstavljeni tudi v publikaciji festivala oz. katalogu.

7. Izbor del bo temeljil na naslednjih kriterijih:

· inovativnost, ocenjuje se svežina v obravnavanju dane teme, idejna in narativna nadgradnja izhodiščnega motiva, domišljenost koncepta in pristopa k seriji fotografij – fotozgodbi.

· kvaliteta izvedbe

Vsi sodelujoči bodo o izboru obveščeni najkasneje v 15 dneh po izteku razpisnega roka.

Nagrada

8. Selektor podeli glavno nagrado – fotovizionar v obliki plakete. Selektor lahko podeli največ dve nagradi. Odločitev selektorja je dokončna.

Prijava

9. Prijava je možna izključno preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

10. Spletno prijavo in fotografije je potrebno oddati najkasneje do 10. aprila 2022.

Informacije

Monika Ivančič Fajfar
producentka za likovno dejavnost

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5
SI – 1000 Ljubljana
T 01 24 10 515
monika.ivancic-fajfar@jskd.si
www.jskd.si  


(Število obiskov: 237)
Dostopnost