Select Page

Foto vizije JSKD

R A Z P I S

FESTIVAL VIZIJE – FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2016

Likovni ustvarjalci – Foto Vizije

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije – Festival mladinske kulture. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave, mladinske rock skupine ter posameznike na likovnem področju in s tem vzpodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne mladinske umetniške produkcije.

Likovni del festivala je prikaz  mladinske ljubiteljske fotografske dejavnosti, zato lahko na njem sodelujejo mladi fotografi, bodisi v tekmovalnem bodisi v spremljevalnem programu.

Likovni del Festivala Vizije je organiziran na državni ravni.

I. Pogoji za sodelovanje in sistem izbora

 1. Na natečaj se lahko prijavijo vsi mladi ustvarjalci iz Slovenije ter Slovenci, ki delujejo v zamejstvu ali tujini in ki v razpisnem letu še ne bodo dosegli starosti 27 let. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru šol, društev, zavodov, vendar pa se morajo na natečaj prijaviti kot posamezniki. Morebitne izjeme so mogoče le v izjemnih okoliščinah, po obveznem dogovoru s programsko službo za likovno dejavnost centralne službe JSKD.
 1. Fotografski natečaj je tematski.

Za Foto Vizije 2016 je razpisana tema »PREŽIVETI«. Preživeti karkoli, kjerkoli, kakorkoli, s čimerkoli, s komerkoli, kdorkoli… Tema je povsem odprta, obravnavana je lahko iz socialnega, ekološkega, osebnega, globalnega, intimnega… vidika, lahko je reportažna ali fikcijska zgodba. Pomembno je, da ustvarjalci s serijo fotografij- fotozgodbo presežejo zgolj beleženje stvarnosti.

 1. K prijavi je potrebno priložiti serijo 5 – 7 fotografij na dano temo v digitalni obliki. Minimalna ločljivost (resolucija) fotografij je 300 dpi. Nosilcev organizator ne vrača.
 1. Strokovna komisija bo na podlagi pregleda prejetih fotografij izbrala do 10 avtorjev, katerih dela bodo razstavljena na posebni razstavi na državnem festivalu Vizije.
 1. Izbor del bo temeljil na naslednjih kriterijih:

– inovativnost, ocenjuje se svežina v obravnavanju dane teme, idejna in narativna nadgradnja izhodiščnega motiva, domišljenost koncepta in pristopa k seriji fotografij – fotozgodbi,
– kvaliteta izvedbe.

 1. Avtorji , izbrani na državni Festival, ki bo potekal od 20. do 22. maja 2016 v Novi Gorici, bodo o izboru obveščeni najkasneje do 26. aprila 2016.
 1. Prijavljeni avtorji se bodo lahko v času trajanja festivala udeležili enodnevne fotografske delavnice.

II. Nagrada

 1. Strokovna komisija Foto Vizij bo določila dobitnika nagrade fotovizionar.

III. Prijava

 1. Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

https://docs.google.com/forms/d/1k6myUmqoFvJ_k6gfOFCiPAEjpbWWw4A3fQfcY5n8Mp0/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

 1. Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do aprila 2016.
 1. Fotografije je treba poslati po običajni pošti na CD, DVD ali USB nosilcu do aprila 2016 na naslov:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom Foto Vizije.
Priložen mora biti list z osnovnimi podatki o avtorju (ime, priimek, naslov).

Andreja Koblar Perko,
samostojna strokovna svetovalka za likovno dejavnost


(Število obiskov: 34)
Dostopnost