Select Page

Občina Ilirska Bistrica bo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017) tudi v šolskem letu 2023/24 vsem dijakom, vpisanim na Gimnazijo Ilirska Bistrica, dodeljevala finančne spodbude v višini 40 evrov mesečno.


Dijaki in dijakinje, ki ste že vpisani na Gimnazijo Ilirska Bistrica, tj. dijaki in dijakinje 1., 2. in 3. letnika v šolskem letu 2022/23, in izpolnjujete pogoj povprečja vseh zaključenih ocen najmanj 3,00, imate pravico do spodbude uveljavljate s predložitvijo:

  • potrdila o vpisu za šolsko leto 2023/24 (potrdilo prejmete 23. 6. 2023 ob letnem spričevalu za šolsko leto 2022/23) in
  • fotokopijo letnega spričevala za šolsko leto 2022/23.

Potrdilo o vpisu in fotokopijo letnega spričevala lahko pošljete priporočeno po pošti ali oddate v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14 (pritličje levo, pisarna št. 2), najkasneje do 30. 6. 2023.


Kandidati in kandidatke za vpis v 1. letnik Gimnazije Ilirska Bistrica v šolskem letu 2023/24 imate pravico, da spodbude uveljavljate s prijavo na javni poziv Občine Ilirska Bistrica za uveljavitev pravice do denarne spodbude dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica, ki bo objavljen na spletni strani Občine Ilirska Bistrica v začetku septembra. Poziv bo objavljen tudi v septembrski izdaji lokalnega glasila Bistriški odmevi. Prijavo se poda po objavi javnega poziva na prijavnem obrazcu, ki bo priloga javnega poziva (dijaki 1. letnika dobijo obrazec tudi 1. septembra v šoli), h kateremu je potrebno priložiti:

  • fotokopijo osebnega dokumenta,
  • fotokopijo transakcijskega računa,
  • potrdilo o vpisu za šolsko leto 2023/24 (potrdilo prejmete ob vpisu).

Izpolnjen prijavni obrazec s potrebnimi prilogami lahko pošljete priporočeno po pošti ali oddate osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14 (pritličje levo, pisarna št. 2) do konca septembra 2023 (točen rok za oddajo prijav bo objavljen v javnem pozivu Občine Ilirska Bistrica za uveljavitev pravice do denarne spodbude dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica v začetku septembra).


Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica

Vodstvo šole


(Število obiskov: 616)
Dostopnost