Select Page

Dragi dijaki in dijakinje Gimnazije ilirska Bistrica!

Občina Ilirska Bistrica bo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017) v šolskem letu 2017/18 vsem dijakom, vpisanim na Gimnazijo Ilirska Bistrica, dodeljevala finančne spodbude. Postopek dodeljevanja spodbud bo potekal na podlagi javnega poziva Občine Ilirska Bistrica za uveljavitev pravice do denarne spodbude dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica, ki je objavljen na spletni strani Občine Ilirska Bistrica. Poziv bo objavljen tudi v septembrski izdaji lokalnega glasila Bistriški odmevi.

Pravico do spodbude se uveljavlja s prijavo na javni poziv. Prijavo se poda na obrazcu, ki so ga dijaki prejeli 1. septembra 2017 na šoli. K prijavi je potrebno priložiti:

  • fotokopijo osebnega dokumenta,
  • fotokopijo transakcijskega računa,
  • potrdilo o vpisu in
  • spričevalo preteklega šolskega leta (razen vpisanih v prvi letnik).

Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica / Javni poziv Občine Ilirska Bistrica za uveljavitev pravice do denarne spodbude dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica / Obrazec za prijavo na javni poziv

Vodstvo šole


(Število obiskov: 22)
Dostopnost