Select Page

Europa Donna je slovensko združenje za boj proti raku dojk. To je samostojna, neodvisna, neprofitna organizacija civilne družbe,  tudi članica evropske zveze. Povezuje zdrave ženske, bolnice z rakom dojk, posameznike in strokovne institucije v Sloveniji v boju proti raku dojk. Glavni cilj slovenskega združenja za boj proti raku dojk je zagotoviti vsem ženskam v Sloveniji enake možnosti za zgodnje odkritje bolezni, takojšnje in učinkovito zdravljenje in rehabilitacijo ter povečati osveščenost o raku dojk v Sloveniji.

Temu cilju smo se pridružili tudi na ŠC Postojna, kjer želimo ozaveščati dijake o zdravem načinu življenja in preventivi – kaj lahko sami naredijo za svoje zdravje.

Tako bodo na šoli predavanje o samokontroli oziroma opazovanju svojega telesa in druga. Izvedli jih bodo člani združenja Europa Donna, med njimi tudi predsednica Tanja Španić (naša nekdanja dijakinja). Pridružil se jim bo še  Jaka, mlad nogometaš, ki se je tudi sam soočil z boleznijo.

Poleg tega bodo dijaki ekonomske šole pripravili seminarsko nalogo, v kateri bodo preučili možnosti zbiranja sredstev za nakup  naprave za merjenje kostne gostote ter mišične in maščobne sestave telesa – DXA za Onkološki inštitut v Ljubljani.

Predavanje z naslovom Europa Donna in Onkomen

Mentorica: Klara Kresevič Bajec


(Število obiskov: 37)
Dostopnost