Select Page

Društvo globalni dialog

Društvo Globalni Dialog je neodvisno, nevladno in nepridobitno društvo, ki se ukvarja z informacijsko in komunikacijsko dejavnostjo na področju mednarodnih odnosov, političnih ved, razvoja, humanistike in ostalih družboslovnih ved.

Tekmovanje Re-Pro

V današnjem svetu ni potrebno posebej izpostavljati pomena znanja in pridobivanja novih veščin, kajti na vsakem koraku smo izpostavljeni izzivom, ki od nas terjajo smotrne odločitve. Te odločitve pa lahko hitro predstavljajo problem, v kolikor dani situaciji nismo kos oz. kadar je že pristop pomemben korak k rešitvi. Vse to dobi še dodatno težo, kadar je govora o mladi generaciji.

Reševanje problemov oz. strukturiran pristop k analizi in iskanju rešitev v kompleksnih situacijah je veščina, katere povpraševanje je v porastu in po napovedih OECD-ja bo reševanje problemov najpomembnejša veščina uslužbenca v 21. stoletju. Poleg tega je bil v Programu mednarodne primerjave dosežkov dijakov (ang. Programme for International Student Assessment – PISA) predstavljen modul “Kolaborativno reševanje problemov”, ki je postal del ocenjevanja od leta 2015 naprej.

V Društvu Globalni Dialog – DGD so prepoznali to problematiko in želijo doseči, da bi mlade posameznike naučili, kako se je kar najbolje spopasti s problemi. Iz tega razloga bo v šolskem letu 2015/16 organizirano “Državno srednješolsko tekmovanje v reševanju problemov” oz. “Tekmovanje Re-Pro” na podlagi zgodovinskih dogodkov. Na ta način bodo dijaki pridobili dragocene izkušnje, ki bodo zelo pozitivno vplivale na njihov razvoj, saj bodo s pridobljenimi kompetencami razširili svoja obzorja.

Več informacij in koncept tekmovanja najdete na: http://www.globalni-dialog.si/re-pro.

Prijavite se lahko na: http://www.globalni-dialog.si/prijava.

Za vsa nadaljnja vprašanja so vam na voljo tudi preko elektronskega naslova: info@globalni-dialog.si.

Dodatne informacije o tekmovanju. / Potek tekmovanja.


(Število obiskov: 20)
Dostopnost