Select Page

Dijaki slovenskih srednjih šol skorajda ne pustijo javno objavljenih intelektualnih sledi. Na Wikipediji napisan in objavljen članek je lahko priložnost za puščanje tovrstnih sledi, ki pričajo o intelektualnem delu slovenskih srednješolcev. V ta namen in z namenom povečanja kvantitete in kvalitete filozofskih člankov je bila v šolskem letu 2014/15 odprta projektna stran slovenske Wikipedije Wikiprojekt Filozofija. Sprva se je projektu kot sodelujoča srednja šola priključila Gimnazija Bežigrad. V šolskem letu 2015/16 so se Wikiprojektu Filozofija poleg dijakov Gimnazije Bežigrad priključili dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica in dijaki Šolskega centra Postojna, ki tudi v šolskem letu 2016/17 nadaljujejo dobro prakso pisanja in objavljanja prispevkov s filozofsko tematiko v slovenski Wikipediji.

Ker so bili za filozofijo ključni pojmi in pomembnejši filozofi v slovenski Wikipediji pogosto slabo pokriti, nezadovoljivi, nezadostni, zmedeni ali zavajajoči, je cilj Wikiprojekta Filozofija pritegniti čim več srednjih šol, ki imajo kot predmet v programu filozofijo, v sklopu katere bi nastajali strokovno primerni filozofski članki in članki, ki bi pokrivali širše področje humanistike. Skratka, s sodelovanjem v Wikiprojektu Filozofija želimo zajeti ključna znanja, ki so predvidena po učnem načrtu za filozofijo, bodisi kot obvezni predmet gimnazijskega programa bodisi kot izbirni maturitetni predmet, pa tudi filozofske pojme, ideje in teorije oziroma avtorje in avtorice iz zgodovine filozofije, ki niso del učnega načrta.

Vabljeni k prebiranju člankov o filozofih, filozofinjah in filozofskih vsebinah na spletni strani Wikiprojekta Filozofija!

Spletna stran Wikiprojekta Filozofija: https://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:WikiProjekt_Filozofija

Seznam člankov dijakov Gimnazije Ilirska Bistrica in Šolskega centra Postojna za šolsko leto 2017/18: https://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:WikiProjekt_Filozofija#.C5.A0olski_center_Postojna.2C_Gimnazija_Ilirska_Bistrica

Gorazd Brne,
mentor Wikiprojekta Filozofija na Gimnaziji Ilirska Bistrica in Šolskem centru Postojna


Mentor Wikiprojekta Filozofija na Gimnaziji Ilirska Bistrica in Šolskem centru Postojna Gorazd Brne o sodelovanju v Wikiprojektu Filozofija v šolskem letu 2015/16 za revijo FNM – Filozofija na maturi 1-4/2016.

Za dijake, ki želijo nekaj več ali nekaj drugačnega

K projektu Wikiprojekifilozofija smo pristopili na povabilo koordinatorja Borisa Blagotinška. Pisanje in objavljanje prispevkov v slovenski Wikipediji se mi je zdel dober način za osvajanje filozofskih pojmov, idej in teorij oziroma spoznavanje avtorjev in avtoric iz zgodovine filozofije. Sodelovanje sem ponudil dijakom, ki so poleg običajnih učnih metod in vsebin želeli nekaj več oziroma nekaj drugačnega. Ker za večino naših srednješolcev nekaj velja zgolj zunanja spodbuda – kar še posebno velja za nematuritetni predmet, sem dijake poskušal iz dremeža prebuditi s t. i. »motivacijsko oceno«, ki bi jim dvignila zaključno oceno. Sicer bi sodelovanje lahko opredelil kot obvezno, vendar se mi tovrstna negativna spodbuda, ki prisiljuje in s tem morebiti tudi odvrača, ni zdela najbolj primerna. Na povabilo k sodelovanju se je tako odzvalo 12 od 51 dijakov dveh oddelkov gimnazijskega programa, kar je glede na izkušnje pri nalogah neobveznega tipa kar precej.

Dijaki so si izbirali teme po lastnih željah in interesih, pisali so o filozofskih obdobjih, večinoma pa o filozofih oziroma filozofinjah ter njihovih idejah in teorijah. Nastale prispevke – ki so bili bodisi lastne stvaritve dijakov, pri čemer so se sklicevali na različne knjižne in spletne vire ter literaturo, bodisi prevodi člankov iz angleške Wikipedije – so dijaki predstavili pri pouku. Konec šolskega leta smo na šolski spletni strani objavili poročilo in povabili tudi preostale dijake in učitelje k prebiranju člankov o filozofih, filozofinjah in filozofskih vsebinah na spletni strani projekta Wikiprojekt Filozofija. Naš cilj je bil namreč med drugim z »ljubeznijo do modrosti« vstopiti v zavest preostalih dijakov in zaposlenih naše šole oziroma biti s tovrstno ljubeznijo prisoten v šolskem prostoru.

Tehnična plat pisanja in objavljanja člankov v Wikipediji dijakom ob ažurnem korigiranju koordinatorja ni delala večjih težav. Več težav je dijakom povzročalo filozofsko izrazoslovje in pojmovni aparat ter razumevanje kompleksnejših filozofskih idej in teorij. Težave pri razumevanju so se pokazale na konzultacijah, ki smo jih imeli, če so bili dijaki pri pisanju glede česarkoli v dvomih oziroma so naleteli na izziv, ki mu niso bili kos. Določeno nerazumevanje problematike se je pokazalo tudi pri predstavitvi rezultatov dela v okviru projekta oziroma ustnem zagovoru v razredu.

Rezultat pod črto, ki je sicer zahteval dodaten angažma tako dijakov kot učitelja, je bil kljub vsemu pozitiven. Ne samo, da se na način Wikiprojekta dopolnjuje mestoma »škrbinasto« področje filozofije v slovenski Wikipediji, marveč se na ta način seznanja dijake tudi s filozofskimi pojmi, idejami in teorijami oziroma avtorji in avtoricami iz zgodovine filozofije, ki niso del učnega načrta in ki so tudi nasploh v učbenikih marginalizirani ali celo spregledani, niso pa nič manj relevantni z vidika filozofije same. Pa še dijakom, ki želijo nekaj več ali nekaj drugačnega, imamo kaj ponuditi.


(Število obiskov: 37)
Dostopnost