Select Page

DOVV četrtek, 6. decembra 2012, je na Gimnaziji Ilirska Bistrica potekal dan odprtih vrat. Na povabilo so se odzvali učenci devetih razredov osnovnih šol ilirskobistriške občine in ostali občani. Dan odprtih vrat je potekal v dveh terminih, ob 9.00 uri in ob 12.00 uri. Dijaki smo devetošolce in ostale obiskovalce odpeljali najprej v šolski »klub«, kjer je bila predstavitev srednješolskih programov, ki jih na šoli izvajamo, tj. program srednjega strokovnega izobraževanja tehnik računalništva in srednješolski splošnoizobraževalni program gimnazija. Po 15-minutni predstavitvi so imeli obiskovalci možnost ogleda številnih stojnic, na katerih so bili predstavljeni spošnoizobraževalni predmeti, strokovni moduli, obvezne izbirne vsebine oziroma interesne dejavnosti in obšolske dejavnosti. Nato so si učenci izbrali različne delavnice, kjer so prisostvovali rednim uram pouka in projektnemu dnevu na temo »Hrana in zdravje«, ali pa so se vključili v delavnice obšolskih dejavnosti. Po končanih delavnicah smo jih povabili nazaj v »klub«, kjer jih je pozdravil še predstojnik šole prof. Gorazd Brne in vsakemu podaril majhno darilce.

Tina Hostinger, 4. A

Fotoarhiv Gimnazije Ilirska Bistrica


(Število obiskov: 28)
Dostopnost