Select Page

Natečaj cilji trajnostnega razvoja

Društvo za Združene narode za Slovenijo že enajsto leto razpisuje natečaj ob dnevu človekovih pravic, v okviru katerega želijo dijakom ponuditi možnost, da izrazijo svoje vtise in razmišljanja o človekovih pravicah skozi risbo, besedo, predmet ali fotografijo. Tema letošnjega natečaja so cilji trajnostnega razvoja.

Cilji trajnostnega razvoja

Natečaj za srednješolce obsega naslednje kategorije:

  1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.
  2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.
  3. Fotografski natečaj: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 X 297 mm).

Med 25. in 27. septembrom 2015 je v New Yorku (Združene države Amerike) kot zasedanje na visoki ravni Generalne skupščine OZN potekal Vrh OZN o trajnostnem razvoju, ki je prinesel nove usmeritve razvojnih prizadevanj za naslednjih 15 let – svetovni voditelji so sprejeli Agendo 2030 za trajnostni razvoj. Za razliko od razvojnih ciljev tisočletja novo razvojno agendo s 17 cilji trajnostnega razvoja zaznamuje univerzalen pristop do razvoja – cilje trajnostnega razvoja bodo uresničevale prav vse države sveta. Novi cilji na uravnotežen način naslavljajo tri dimenzije trajnostnega razvoja (ekonomsko, socialno in okoljsko), v veljavo so stopili 1. januarja 2016.

Za uresničevanje ciljev kot skupnega imenovalca razvojnih prizadevanj na globalni ravni bodo na nacionalni ravni ključno vlogo odigrali tudi mladi, zato je Društvo za ZN cilje trajnostnega razvoja izbralo za temo letošnjega natečaja. Društvo za ZN želi mlade ozaveščati o trajnostnem razvoju in jih spodbuditi k razmišljanju o neenakomernem razvoju v svetu ter globalni solidarnosti. Cilji trajnostnega razvoja zajemajo številna področja in se dotikajo življenja prav vsakega posameznika, zato je vloga mladih pri uresničevanju le-teh izjemnega pomena, saj bodo naslavljali globalne izzive naslednjih 15 let. Z razpisom želi Društvo za ZN mladim ponuditi priložnost, da na kreativen način izrazijo svoj pogled na ključne globalne izzive.

Srednješolci, ujemite ideje na list papirja ter risbo, esej ali izdelek pošljite na Društvo za ZN.

Rok za oddajo del je 4. november 2016.

Nagrade bodo avtorjem nagrajenih del podeljene na proslavi dneva človekovih pravic, s katero želi Društvo za ZN za Slovenijo opozarjati na pomen varovanja in spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Več informacij o natečaju je na voljo v razpisu, katerega del je tudi prijavnica na razpis, oz. na spletni strani Društvo za ZN.


(Število obiskov: 23)
Dostopnost