Select Page

Četrti predmet – Tehnik Računalništva

Predmetni izpitni katalog za drugi predmet poklicne mature

Predmetni izpitni katalog za izdelek oziroma storitev in zagovor

Znanja in kompetence

Navodila za pisanje naloge

 

ROKOVNIK ZA IZDELAVO PROJEKTNE NALOGE ZA PoM (četrti predmet) ZA STROKOVNE ŠOLE

AKTIVNOSTI ROKI
Objava CILJEV, SPLOŠNIH IN POKLICNIH KOMPETENC za poklicno maturo – četrti predmet na oglasni deski šole 3. 10. 2018
Seznanitev kandidatov s predmetnim izpitnim katalogom 3. 10. 2018
Oddaja dispozicije in vloge za odobritev teme in mentorja za četrti predmet PoM 17. 10. 2018
Izdaja sklepa o odobritvi teme in mentorja za četrti predmet PoM 24. 10. 2018
Seznanitev kandidata s pravili in posledicami kršitev le-teh pri opravljanju četrtega predmeta PoM 21. 11. 2018
Objava koledarja PoM na vidnem mestu v šoli ali spletni strani šole 21. 11. 2018
Oddaja vloge za zamenjavo teme in/ali mentorja 14. 11. 2018
Izdaja pisnega sklepa o zamenjavi teme in mentorja kandidatom 21. 11. 2018
Priprave na izvedbo projektne naloge (razgovor o zasnovi, konzultacije, predstavitev osnutka,…)

od 1. 12. 2018 do 16. 1. 2019

(1. konzultacija)

Priprave na izvedbo projektne naloge do 10. 3. 2019 (2. konzultacija)
Oddaja naloge pri Poslovnih projektih/ST do 15. 4. 2019
Oddaja projektne naloge mentorju 6. 5. 2019
Mentor: ocenjevanje projektne naloge, poročilo, vprašanja za razgovor Po razporedu POM
Zagovor projektne naloge Po razporedu POM
Oddaja projektne naloge v tajništvo šole za maturo v jesenskem roku do 11. 8. 2019

 


(Število obiskov: 70)
Dostopnost