Select Page

Petnica

V raziskovalnem središču v Petnici (blizu Valjeva v Srbiji) mladi v sodobno opremljenih laboratorijih raziskujejo, se učijo raziskovati, se družijo in izmenjujejo izkušnje s pomočjo mentorjev-znanstvenikov.

Udeležba na različnih seminarjih in programih lahko traja en teden, lahko do 315 dni. Izobraževanje poteka v srbskem in angleškem jeziku. Pisno in ustno se dijaki lahko izražajo v slovenskem jeziku.

Več informacij lahko dobiš v svetovalni službi in na spletnem naslovu: http://www.petnica.rs/.

Rok za prijavo za seminarje v letu 2016 je 20. november 2015. Prijavo lahko  izpolniš  v srbskem, slovenskem ali angleškem jeziku.

Ker je prijavi potrebno priložiti tudi mnenja profesorjev, o svoji pripravljenosti za udeležbo na seminarjih obvesti šolsko svetovalko najkasneje do 12. novembra 2015.

Šolska svetovalna služba


(Število obiskov: 20)
Dostopnost