Select Page

V raziskovalnem središču v Petnici (blizu Valjeva v Srbiji) mladi v sodobno opremljenih laboratorijih raziskujejo, se učijo raziskovati, se družijo in izmenjujejo izkušnje s pomočjo mentorjev-znanstvenikov. Udeležba na različnih seminarjih in programih traja lahko en teden, lahko do 30 dni. Izobraževanje poteka v srbskem in angleškem jeziku. Pisno in ustno se dijaki lahko izražajo v slovenskem jeziku.

Več informacij lahko dobiš v svetovalni službi in na spletnem naslovu: http://www.petnica.rs/.

Rok za prijavo za seminarje v letu 2015 je 30. november 2014. Prijavo lahko izpolniš v srbskem, slovenskem ali angleškem jeziku.


(Število obiskov: 14)
Dostopnost