Select Page

Petnica

V raziskovalnem središču v Petnici (blizu Valjeva v Srbiji) mladi v sodobno opremljenih laboratorijih raziskujejo, se učijo raziskovati, se družijo in izmenjujejo izkušnje s pomočjo mentorjev-znanstvenikov. Udeležba na različnih seminarjih in programih traja lahko en teden, lahko do 315 dni. Izobraževanje poteka v srbskem in angleškem jeziku. Pisno in ustno se dijaki lahko izražajo v slovenskem jeziku.

Več informacij lahko dobiš na spletnem naslovu: http://www.petnica.rs

Rok za prijavo za seminarje v letu 2017 je 20. november 2016. Prijavo lahko  izpolniš  v srbskem, slovenskem ali angleškem jeziku.

Ker je prijavi potrebno priložiti tudi mnenja profesorjev, o svoji pripravljenosti za udeležbo na seminarjih obvesti šolsko svetovalko najkasneje do 11. novembra 2016.

Marija Pirih,
šolska svetovalna služba


(Število obiskov: 8)
Dostopnost