Select Page

V okviru projekta PODVIG smo se v gimnazijskem programu pri pouku matematike posvetili avtentičnim nalogam. Gre za naloge, ki zahtevajo poglobljeno razumevanje učne snovi, nato pa učinkovito ter kreativno uporabo pridobljenega znanja v novih situacijah. Avtentične naloge so tisti izzivi v procesu učenja, ki so podobni resničnim problemom, s katerimi se ljudje v svojem življenju dejansko srečujemo in jih tudi rešujemo. To so problemske naloge, odprti kompleksni problemi, naloga dijakov pa je, da najdejo konkretne rešitve.

Pri tem morajo uporabiti vse svoje že pridobljeno znanje, po potrebi poiskati dodatne informacije, pridobiti novo znanje, vse pridobljene podatke pa predstaviti tako, da predstavljajo rešitev problema. Tako kot v resničnem življenju so tudi tu dijakom na voljo različni viri, različne poti reševanja, pomoč lahko poiščejo pri sošolcih ali pa pri učitelju, čigar naloga je, da celoten proces učenja vodi iz ozadja – dijakom ne ponuja dokončnih rešitev, temveč jih le usmerja z dodatnimi navodili, vprašanji, spodbudami in s sprotno povratno informacijo o njihovem napredku na poti do cilja, to je uspešne rešitve problema. Dijaki tako sami pridejo do ključnih spoznanj in zaključkov, in sicer s samostojnim raziskovalnim delom, z lastno angažiranostjo, samoiniciativnostjo in kreativnostjo. S takšnim načinom učenja želimo dijakom osmisliti učenje in jim pokazati, da znanje ni le skupek informacij na priklic, definicij in teoretičnih pravil; z globljim razumevanjem učne snovi postane znanje uporabno, prenosljivo in trajno.

V 2. letniku smo reševali problem maratonca, v 3. problem prevožene poti, v 4. pa višino kurilnega olja v rezervoarju.

Dijaki so krepili različne kompetence od ustvarjalnosti, timskega dela, kritičnega mišljenja, ustno in pisno izražanje …

Marja Oberstar, prof.


(Število obiskov: 152)
Dostopnost