Select Page

Delavnice za srednješolce v Pokrajinskem muzeju Koper
ali
SPOZNAJMO DELO KUSTOSA IN RESTAVRATORJA V MUZEJU

Sobota, 1. junij 2013

Potek in vsebina delavnic …

Delavnice za srednješolce v Pokrajinskem muzeju Koper
ali
SPOZNAJMO DELO KUSTOSA IN RESTAVRATORJA V MUZEJU

Sobota, 1. junij 2013

POTEK IN VSEBINA DELAVNIC:

  • STROKOVNO VODSTVO PO MUZEJSKIH ZBIRKAH, Brigita Jenko, prof., kustodinja pedagoginja

V uvodnem delu dijake seznanimo s poslanstvom muzeja, teritorijem, ki ga pokriva Pokrajinski muzej Koper, zbirkami, ki jih hrani muzej in kratko zgodovino muzeja. Materialno in duhovno kulturo naših krajev  predstavimo na ogledu nekaterih muzejskih zbirk, ki domujejo v palači Belgramoni Tacco; poudarek bo na arheološki zbirki ter na kulturno in umetnostnozgodovinskih zbirkah muzeja, po želji pa si bodo dijaki lahko ogledali tudi zbirko novejše zgodovine (1867-1954).

  • ARHEOLOŠKA DELAVNICA »SPOZNAJMO  DELO  ARHEOLOGA  V  MUZEJU«, Dr. Maša Sakara Sučević, univ. dipl. arheol., kustodinja za arheologijo

Dijaki se uvodoma spoznajo z osnovami arheološke metodologije dela (izkopavanja, datiranje, arheološki artefakti). Dalje se jim predstavijo osnove primarne konservacije arheoloških predmetov (ravnanje s predmeti ob izkopavanjih, ravnanje s predmeti po izkopavanjih s poudarkom na različnih pristopih pri različnih materialih), osnove pravilne hrambe arheoloških predmetov v muzeju in njihove prezentacije. Praktični del delavnice vsebuje delo z originalnimi arheološkimi predmeti. Vsak učenec dobi v obdelavo odlomek keramike, ki jo mora opisati skozi postopek inventarizacije, kot ga izvajajo arheologi v muzejih. Dijaki se bodo na ta način neposredno seznanili z arheološkim gradivom, poizkusili bodo kronološko določiti posamezne artefakte na podlagi njihovih lastnosti, naučili se bodo prepoznavati podrobnosti, ki so ključne pri kronološkem in kulturnem opredeljevanju arheoloških predmetov. Predmet bodo poizkusili tudi narisati (arheološka risba), pri čemer bodo morali biti pozorni na pravilno orientacijo predmeta, tehnično risbo in risarsko rekonstrukcijo predmeta.

Pridobljeno znanje jim bo omogočilo prepoznavanje arheološkega gradiva in arheološke dediščine na terenu ter v muzejih ali drugih inštitucijah. Seznanjeni bodo z osnovnimi postopki metodologije arheološkega dela in se na ta način lažje odločali za bodoči poklic, oz. bodo na ta način razumeli postopke, ki jih strokovnjaki izvajamo pri in za ohranjanje kulturne dediščine.  

Potrebno gradivo, ki ga dijaki prinesejo s seboj: tehnični svinčnik 0,5, dve večji trikotni ravnili, priporočljivo kljunasto merilo »šubler« (če ga imajo). 

  • KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKA DELAVNICA, Lidija Gardina, višja konservatorka-restavratorka

Uvodna predstavitev poklica konservator-restavrator. Izdelava kalupa v glini in mavčnega odlitka kovinskega  predmeta. Spoznavanje drugih materialov, ki se uporabljajo za izdelavo odlitkov (silikonski kavčuk, različne vrste mavca).

Potrebno gradivo za delavnico: vse potrebno dobijo dijaki v muzeju, dijakom svetujemo le, naj se oblečejo delu primerno (športna, udobna oblačila, pralni materiali).

Predviden odhod iz Il. Bistrice bo ob 7.30, prihod ob 15.30.
Cena delavnice: 6 E.
Cena prevoza: 14 E.
Število dijakov: 6-16.
Prijave: do 20. 5. 2013 pri profesorjih zgodovine ali v svetovalni službi.


(Število obiskov: 42)
Dostopnost