Select Page

Dragi dijaki in dijakinje,
spoštovani starši,

obveščam vas, da se na osnovi okrožnice MIZŠ z dne 30. 10 2020, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb, začasno izvajanje pouka na daljavo podaljšuje.

Pouk se bo izvajal po navodilih, ki so bila dijakom posredovana pred začetkom izvajanja pouka na daljavo (glejte objavo na šolski spletni strani Pouk na daljavo v času zaprtja šole z dne 15. 10. 2020).

Pouk na daljavo v tednu od 2. do 6. 11. 2020 bo na Gimnaziji Ilirska Bistrica potekal na sledeč način:

 • pouk poteka po urniku, ure se beležijo v e-dnevnik;
 • uporablja se Arnesove spletne učilnice in videokonference preko aplikacije Zoom;
 • navodila za delo in e-gradiva bodo v spletnih učilnicah praviloma objavljena v ponedeljek do 8.00 za tekoči teden;
 • videokonference se izvajajo po urniku, in sicer imajo (glejte Urnik videokonferenc za dijake – DRUGI TEDEN):
  • dijaki 1. in 3. letnika 2., 4. in 6. uro pouk preko videokonferenc,
  • dijaki 2. in 4. letnika pouk preko videokonferenc 1., 3. in 5. uro;
 • prisotnost dijakov na videokonferencah je obvezna in se beleži v e-dnevnik;
 • izvajajo se tedenske razredne ure.
 • izvajanje PUD-a poteka po šolskem koledarju, v skladu z navodili in ukrepi delodajalca.

Želimo in upamo, da se bo situacija izboljšala in da se bomo čimprej vrnili v šolske klopi.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 17)
Dostopnost