Select Page

VPIS V PRVI LETNIK  V ŠOLSKEM LETU 2017/18

Razpisani oddelki:

GIMNAZIJA 1 oddelek
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA 1 oddelek

 

  

Pomembni datumi:

do 4. 4. 2017 Sprejemanje prijav za vpis v šolsko leto 2017/2018
do 7. 4. 2017 Javna objava številčnega stanja prijav (Internet)
do 25. 4. 2017 Prenosi prijav
do 30. 5. 2017 Javna objava omejitve vpisa (Internet)
do 6. 6. 2017 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa / postopku vpisa

od 19. do 22. 6. 2017

(do 14. 00)

Prinašanje dokumentov za vpis na srednje šole in vpis na šolah brez omejitve
do 22. 6. 2017 Vpis učencev, ki so bili uspešni v 1. krogu

do 27. 6. 2017

(do 14. 00)

Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka (rangiranje)

30. 6. 2017

(do 14. 00)

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

do 4. 7. 2017

(do 14. 00)

Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu
5. 7. 2017 Objava števila še prostih mest (internet)
od 5. 7. do 31. 8. 2017 Vpis na še prosta mesta

 

Prijave za vpis

Prijavo za vpis v 1. letnik izpolnite vsi, ki se nameravate v letu 2017/18 vpisati v 1. letnik srednje šole, in sicer na obrazcu, ki ga dobite na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ). Prijavnica ima oznako MŠŠ-2-1,20/08. Učenci izpolnite za vpis v 1. letnik samo eno prijavnico (razen, če se želite vzporedno vpisati tudi v program umetniška gimnazija) in jo oddate na svoji osnovni šoli.

Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis najkasneje do 4. aprila 2017. MIZŠ bo objavilo število prijav za vpis na svojih spletnih straneh najkasneje do 7. aprila 2017.

Učenci, ki se boste v roku prijavili za vpis, a se boste na podlagi teh ali drugih informacij želeli prijaviti na drugo srednjo šolo oziroma v drug program, boste lahko prijavo  do 25. aprila 2017 prenesli. Do tega datuma bodo vse šole (ne glede na število prijav) sprejemale take prijave. Po tem roku prijav ne boste mogli več prenašati,dokler postopek za izbiro kandidatov ne bo končan, to je do 5. julija 2017.

Učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, bodo lahko prijavnico oddali še do 6. junija 2017.

Dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v prvi letnik srednje šole, vendar v drug program, se lahko za vpis prijavijo do 4. aprila 2017 po postopku, kot velja za kandidate, ki se prijavljajo prvič. Če se ne bodo prijavili v tem roku, se bodo lahko prijavili do 6. junija 2017, vendar le na šole oz. za programe, kjer ne bo omejitve vpisa oz. bodo še prosta mesta.

 

Vpis

Vsi prijavljeni boste morali izbranim šolam predložiti dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev med 19. in vključno 22. junijem 2017 (do 14. ure). O točnih datumih in urah vpisa boste obveščeni s strani srednje šole. Učenci, ki boste izpolnjevali pogoje, se boste na programe brez omejitve vpisa v tem času tudi vpisali.

 

Omejitev vpisa

Če bo šola v primeru večjega števila prijavljenih kandidatov za vpis v posamezen program s soglasjem MIZŠ sprejela sklep o omejitvi vpisa, bo prijavljene o tem pisno obvestila do 6. junija 2017.

V primeru omejitve vpisa bodo pri izbiri kandidatov upoštevana naslednja merila za izbiro (kandidati, ki zaključujejo OŠ od šolskega leta 2010/11 naprej): zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Kandidat lahko z učnim uspehom dobi največ 175 točk.

Če se v prvem ali drugem krogu izbirnega postopka na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike (po predhodnem soglasju kandidata in staršev).

Šolski center Postojna v primeru omejitve vpisa ne predpisuje dodatnih meril za druge dosežke.

Izbira kandidatov bo opravljena v dveh krogih, in sicer:

  • V prvem krogu bodo srednje šole na osnovi navedenih meril izbrale učence za 90 % razpisanih mest. Kandidati bodo o rezultatih obveščeni do 22. junija 2017.
  • Kandidati, ki v prvem krogu ne bodo uspešni, bodo v drugem krogu kandidirali za 10 % preostalih prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in za vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah, ki ne bodo imele dovolj prijavljenih kandidatov. Kandidati bodo o razvrstitvi na eno izmed rangiranih šol obveščeni do 30. junija 2017.

Prosta mesta po končanem drugem krogu bodo objavljena na spletnih straneh MIZŠ 5. julija 2017.

 


(Število obiskov: 9)
Dostopnost