Select Page

Dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica, ki se učijo nemščino kot drugi tuj jezik, so kakor v preteklih letih tudi letos sodelovali na različnih tekmovanjih v znanju nemškega jezika.

Nemščina

S petimi haikuji so Meta Božič, 2. A, Maja Penko, 2. A, Jana Frank, 3. A, Brigita Novak, 3. A in Barbara Škrlj, 4. A sodelovale na tekmovanju za najboljši haiku v organizaciji Gimnazije Vič. Haiku Barbare Škrlj je bil nagrajen in objavljen v brošuri z najboljšimi haikuji v nemškem jeziku.

Brigita Novak,3. A, Sara Kitanosti, 3. A in Monika Možina, 3. A so se udeležile šolskega tekmovanja. Brigita Novak je prejela bronasto priznanje.

Učenci prvega, drugega in tretjega letnika gimnazije so brali nemške knjige. Vsi učenci, ki se učijo nemško, so sodelovali na tekmovanju EPI LESEPREIS v organizaciji založbe Oxford Center. Vsak učenec je moral prebrati dve za vsak letnik predpisani knjigi. Klara Brozina, 1. A je prejela zlato priznanje. Maja Gustinčič, 2. A, Maja Penko, 2. A, Deja Dekleva, 2. A, Laura Fatur, 1. A, Nika Česnik, 1. A, Matija Volk, 1. A, Sara Kitanoski, 3. A in Jana Frank, 3. A so prejeli  srebrno priznanje.


(Število obiskov: 38)
Dostopnost