Select Page

Dijaki, ki bi želeli popravljati oziroma pridobiti manjkajoče ocene pisnih ocenjevanj znanja, lahko pisno ocenjevanje znanja opravite v navedenih terminih:

 • četrtek, 14. 10. 2021,
 • četrtek, 18. 11. 2021,
 • četrtek, 16. 12. 2021,
 • četrtek, 13. 1. 2022,
 • četrtek, 17. 3. 2022,
 • četrtek, 14. 4. 2022.

Pisna ocenjevanja znanja v navedenih terminih bodo potekala 7. in 8. šolsko uro, tj. od 13.20 do 14.55, v učilnici št. 7,

Dijak lahko na razpisan datum opravlja samo eno pisno ocenjevanje znanja.

K popravljanju oziroma pridobivanju manjkajočih ocen se prijavite pri profesorju/profesorici predmeta, pri katerem bi želeli popravljati oziroma pridobiti manjkajoče ocene. Prijavite se najkasneje 5 delovnih dni pred razpisanim datumom, odjavite se lahko 2 dni pred razpisanim datumom.


Dijakom zaključnega letnika, ki ob zaključku šolskega leta niste opravili vseh obveznosti zaključnega letnika in v času šolanja še niste ponavljali, zakonodaja omogoča, da se pogojno še enkrat vpišete v zaključni letnik in preostale obveznosti opravljate po izpitih. K opravljanju izpitov lahko pristopite v naslednjih terminih:

 • četrtek, 14. 10. 2021,
 • četrtek, 18. 11. 2021,
 • četrtek, 16. 12. 2021,
 • četrtek, 13. 1. 2022,
 • četrtek, 17. 3. 2022,
 • četrtek, 14. 4. 2022,
 • v času popravnih izpitov v spomladanskem in jesenskem roku.

V navedenih terminih bodo izpiti potekali 7. in 8. šolsko uro, tj. od 13.20 do 14.55, v učilnici št. 7,

Dijak lahko na razpisan datum opravlja samo en izpit.

K izpitu se prijavite z izpolnjeno prijavnico k izpitu, ki jo pošljete na e-naslov gimnazija.ilb@scpo.si. Na izpit se prijavite najkasneje 5 delovnih dni pred razpisanim rokom, odjavite se lahko 2 dni pred razpisanim rokom.

Dijaki boste pisali izpit iz predmeta, na katerega se boste prijavili.


Vodstvo šole


(Število obiskov: 60)
Dostopnost