Select Page

Tekmovanje ACM v znanju računalništva je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanimajo programiranje in algoritmi in bi se radi pomerili v reševanju nalog s tega področja.

Tekmovanje programov — Tetris za dva: naloga tekmovalcev je napisati par programov: en program, ki like zlaga tako, da bo po nekem vnaprej znanem številu likov višina skladovnice čim manjša, in pa en program, ki nasprotniku določa zaporedje likov tako, da bo po končani igri skladovnica čim višja.

Off-line naloga — Zlaganje likov: Dano je veliko število likov iz igre Tetris. Naloga je zložiti like v večji lik s čim manjšim obsegom, pri čemer se liki med seboj ne smejo prekrivati. Podroben opis naloge in vhodni podatki so objavljeni na naših spletnih straneh. Tekmovalci lahko svoje rešitve oddajo do vključno 22. marca 2013.

Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij: naloga je razviti preprosto spletno aplikacijo, pri čemer je poudarek na uporabi znanj iz spletnih tehnologij (HTML5, javascript in CSS) na konkretnem primeru.

Tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih: Naloga je pripraviti video izobraževalno vsebino s področja učnih vsebin na osnovnih ali srednjih šolah. Posnetek je lahko s kateregakoli področja tako naravoslovnih, humanističnih, družboslovnih, ekonomskih ali uporabnih ved.

Tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti Bober: Tekmovanje je namenjeno učencem in dijakom, ki jih zanimajo različne teme s področja računalništva in informatike. Tekmovanja se lahko udeležijo vsi učenci, tudi tisti, ki v svojem izobraževanju še niso imeli predmetov s področja računalništva.

Več info.


(Število obiskov: 11)
Dostopnost