Select Page

USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI ZA JAMSKE VODNIKE ZA VODENJE PO ODPRTIH JAMAH, KI SO UREJENE ZA TURISTIČNI OBISK V LETU 2021

V skladu z drugim odstavkom 42. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06) in Pravilnikom o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Uradni list RS, št. 77/08) Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija razpisuje tečaj za usposabljanje in roke za izpit za preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike, za vodenje po odprtih jamah.

Usposabljanje bo obsegalo okoli 18 ur teorije in prakso, če bodo razmere to dovoljevale. Sicer bo praktični del izveden naknadno, ko bo to mogoče. Ob zaključku usposabljanja bo potekal preizkus usposobljenosti, ki obsega teoretični del (2 uri) in praktični del (4 ure – vsak prispeva svoj delež k skupnemu nastopu v jami). Cena usposabljanja, ki vključuje tudi udeležbo na preverjanju usposobljenosti je 95,00 EUR z DDV. Cena preverjanja usposobljenosti (za tiste jamske vodnike, za katere ni nujno, da opravijo usposabljanje, kot to predvideva pravilnik…) je 15,00 EUR z DDV.

PRIJAVE NA USPOSABLJANJE

Prijave na usposabljanje, ki bo potekalo od 12. 2. 2021 do 19. 3. 2021, sprejemamo do 11. 2. 2021 po e-pošti: tomaz.zorman@psj.gov.si ali psj@psj.gov.si, kjer dobite tudi dodatne informacije glede poteka usposabljanja in preverjanja usposobljenosti . Lahko pa se obrnete tudi na poštni naslov Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača.

PRIJAVE NA IZPITNE ROKE IN POGOJI

Rok za prijave na prvi rok izpita (predvidoma 26. 3. 2021) za preverjanje usposobljenosti je 1. 3. 2021 na drugi rok izpita (predvidoma 23. 4. 2021 ali 7. 5. 2021) pa do 23. 3. 2021.

K izpitu lahko pristopi kandidat, ki je polnoleten in je poravnal stroške usposabljanja in izpita.

Fizičnim osebam, ki že pet let vodijo obiskovalce po jamah, urejenih za turistični obisk, ni treba opraviti usposabljanja za vodenje po jamah, morajo pa opraviti izpit. Dokazila o izpolnjevanju pogojev mora kandidat obvezno priložiti k prijavnici na izpit. Kot dokazilo velja izjava delodajalca ali upravljalca jam in mora biti razvidna iz uradnih evidenc.

Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Znanje kandidata na teoretičnem in praktičnem delu izpita se oceni z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Izpit opravi kandidat, ki prejme oceno »uspešno« pri preverjanju znanja iz obeh delov izpita. Kandidat, ki ni opravil izpita, se lahko ponovno prijavi na naslednji izpitni rok, da opravi celotni izpit ali samo praktični del izpita, če je uspešno opravil teoretični del izpita.

ROK ZA PLAČILO UDELEŽBE NA USPOSABLJANJU IN/ALI PREVERJANJU USPOSOBLJENOSTI

  1. Rok za plačilo udeležbe na usposabljanju in izpita (95,00 Eur) je do 22. 2. 2021.
  2. Plačilo izpita (za tiste, ki bodo delali samo izpit 15,00 eur)za preverjanju usposobljenosti za prvi rok do 20. 3. 2021 za drugi rok preverjanja usposobljenosti pa do 17. 4. 2021.

Plačilo naj bo izvedeno na Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Uprava RS za javna plačila, Urad koper, TRR SI56 0110 0603 0254 323 SWIFT BSLJ SI2X  namen: OTHR plačilo usposabljanja in/ali preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike s sklicem 00 11690151.

LOKACIJA USPOSABLJANJA IN LOKACIJA OPRAVLJANJA TEORETIČNEGA DELA IZPITA:

Predavanja bodo potekala preko spleta po Zoomu, kjer bodo prijavljeni kandidati dobili geslo in bodo lahko prisostvovali in tudi sodelovali. Izpit bo, če bo to le mogoče in pod pogoji, ki bodo zagotavljali varovanje zdravja, v kongresno promocijskem centru Parka Škocjanske jame, domačiji Pr’ Nanetovh, Matavun št. 8 oz. prek spletne aplikacije Zoom.

LOKACIJA OPRAVLJANJA PRAKTIČNEGA DELA IZPITA: Škocjanski jamski splet, začetek v sprejemnem centru Parka Škocjanske jame, Matavun št. 12.

Park Škocjanske jame, Slovenija
Škocjan 2, 6215 Divača, Slovenija
Tel.: 05 70 82 130
GSM: 031 361 854


(Število obiskov: 29)
Dostopnost