Select Page

OBVESTILO ZA UČENCE, KI NISTE BILI SPREJETI V 1. KROGU IZBIRNEGA POSTOPKA

Objava  SEZNAMA SREDNJIH ŠOL, KI IMAJO NA POSAMEZNIH PROGRAMIH ŠE PROSTA MESTA za drugi krog vpisa, je na voljo na spletni strani MVI :

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ v rubriki »OMEJITEV VPISA«  pod naslovom- »Prosta mesta za drugi krog izbirnega postopka – dokončni podatki, 21. 6. 2024«.

Na istem naslovu so objavljene tudi spodnje meje za 1. krog izbirnega postopka na srednjih šolah, ki so imele omejitev vpisa (Spodnje meje prvega kroga izbirnega postopka, 21. 6. 2024).

Na obrazec (TABELA ZA RANGIRANJE), ki ste ga dobili na naši šoli, boste iz tega seznama prepisali največ 10 šifer za posamezne programe, na katere bi radi kandidirali v drugem krogu.

Izpolnjen obrazec najkasneje do 26 6. 2024 do 9.00 pošljite na naslov:

maja.turkovic@scpo.si

Prosimo, da za rezultate 2. izbirnega kroga pokličete v torek, 2. 7. 2024, v terminu napisanem na obvestilu, ki ste ga prejeli na šoli.

Učencem, ki boste  v 2. krogu sprejeti na našo šolo,  bomo potrdila o vpisu in sklepe poslali po pošti.

Učenci, ki boste v drugem krogu razvrščeni na drug program, boste prijavo po  dogovoru prenesli na drugo šolo ali se dogovorili za posredovanje prijave na daljavo.

Želimo vam, da bi bili sprejeti v program, kjer boste zadovoljni in uspešni.

Svetovalna služba

SPODNJE MEJE 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA NA PROGRAMIH Z OMEJITVIJO VPISA

Objavljamo najmanjše potrebno število točk za sprejem v posamezen program z omejitvijo vpisa (točke iz zaključenih ocen obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda osnovne šole):

PROGRAMSPODNJA MEJA 1. KROGA
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA99


(Število obiskov: 2.591)
Dostopnost