Select Page

Spomladanski rok poklicne mature 2013 bo potekal po naslednjem razporedu:

torek, 28. maj  rok za odjavo od spomladanskega roka PoM
sobota, 1. junij  pisni izpit – 3. predmet: angleščina
ponedeljek, 3. junij   pisni izpit – 1. predmet: slovenščina
sobota, 8. junij  pisni izpit – 3. predmet: matematika
sreda, 12. junij  pisni izpit – 2. predmet: računalništvo
torek, 4. junij – torek, 11. junij zagovori projektnih nalog pri 4. predmetu
petek, 14. – sobota, 22. junij  ustni izpiti
ponedeljek, 8. julij   seznanitev kandidatov z uspehom na spomladanskem roku PoM (podelitev spričeval in obvestil)

Pisni izpiti bodo potekali na Šolskem centru Postojna, Cesta V Staro vas 2, Postojna, razen 2. predmeta (računalništvo), ki bo potekal na Gimnaziji Ilirska Bistrica. Pričetek pisnih izpitov je ob 9.00 h, kandidati pa se morajo zglasiti na šoli najkasneje 20 minut pred pričetkom izpita. Poimenski razpored kandidatov in učilnica poteka izpita bosta objavljena na dan pisanja izpita na oglasni deski v večnamenskem prostoru Šolskega centra Postojna oz. na oglasni deski Gimnazije Ilirska Bistrica.

Kandidate s statusom dijaka, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti za pristop k spomladanskemu roku poklicne mature (popravni izpiti ipd.), bodo odjavili razredniki.

Kandidati s statusom udeleženca odraslih (občani) se morajo odjaviti osebno pri tajnici šolske maturitetne komisije. Odjavijo se lahko tudi predhodno po telefonu, v vsakem primeru pa morajo pozneje še izpolniti obrazec Odjava od poklicne mature.

POMEMBNO: Odrasle kandidate (občane) opozarjamo na pravočasno plačilo mature oz. izpitov v računovodstvu Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna do petka, 31. maja. Kandidati, ki svojih obveznosti ne bodo poravnali v omenjenem roku, ne bodo mogli pristopiti k maturi in bodo od spomladanskega roka odjavljeni.

ZAGOVORI PROJEKTNIH NALOG (4. predmet) bodo potekali na Gimnaziji Ilirska Bistrica v obdobju od torka, 4. junija, do torka, 11. junija, po kasneje objavljenem razporedu.

USTNI IZPITI bodo potekali na Gimnaziji Ilirska Bistrica v obdobju od petka, 14. junija, do sobote, 22. junija, po razporedu, ki bo objavljen na oglasni deski Gimnazije Ilirska Bistrica.

Na spomladanskem roku vam želimo veliko uspehov.

Mojca Ota,
tajnica ŠMK za PM


(Število obiskov: 13)
Dostopnost