Select Page

September (Kimavec)

Ponedeljek, 3.9.2012 Začetek pouka
Sreda, 12.9.2012 Sejem rabljenih učbenikov
Ponedeljek, 17.9.2012 Roditeljski sestanek za 1. letnike v Postojni
Torek, 18.9.2012 Roditeljski sestanek za 1. letnike v Ilirski Bistrici
Torek, 25.9.2012 Svet staršev
Sreda, 26.9.2012 Predavateljski zbor VSŠ
Sobota, 29.9.2012 Pouk – nadomeščanje za 24. 12. 2012

Oktober (Vinotok)

Četrtek, 4.10.2012 Sestanek sveta zavoda
Dopisna seja sveta –  zadnji teden v avgustu
Ponedeljek, 29. in torek, 30.10.2012 Jesenske počitnice
Sreda, 31.10.2012

Dan reformacije

November (Listopad)

Četrtek, 1.11.2012 Dan spomina na mrtve
Petek, 2.11.2012 Jesenske počitnice
Ponedeljek, 12.11.2012 Informativna konferenca za vse letnike
Ponedeljek, 19.11.2012 Roditeljski sestanki za gimnazijo v PO
Torek, 20.11.2012 Roditeljski sestanki za strokovne šole v Postojni in za vse letnike v Il. Bistrici (gimnazija in tehniki)

December (Gruden)

Četrtek, 6.12.2012 Dan odprtih vrat šole
Ponedeljek, 10.12.2012 Skupna govorilna ura v Postojni
Torek, 11.12.2012 Skupna govorilna ura v Il. Bistrici
Petek, 21.12.2012 Pouk in proslava
Ponedeljek, 24.12.2012 Pouka prosto (nadomeščanje 29.9.2012)
Torek, 25.12.2012 Božič
Sreda, 26.12.2012 Dan samostojnosti in enotnosti
Četrtek, 27. do ponedeljek, 31.12.2012 Novoletne počitnice

Januar (Prosinec)

Torek, 1.1.2013 Novo leto
Četrtek, 10.1.2013 Zaključek pouka za 3. E, F
Petek, 18.1.2013 Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
Ponedeljek, 21.1.2013 Redovalna konferenca
Ponedeljek, 28. 1.2013 Popoldanska govorilna ura v Postojni
Torek, 29. 1.2013 Popoldanska govorilna ura v Ilirski Bistrici

Februar (Svečan)

Petek, 1.2. – četrtek, 28.2.2013 Zimski izpitni rok ZI, POM
Petek, 8.2.2013 Kulturni praznik
Petek, 15.2. in sobota 16.2.2013 Informativna dneva
Ponedeljek, 25.2. – petek, 1.3.2013 Zimske počitnice

Marec (Sušec)

Ponedeljek, 11.3.2013 Roditeljski sestanki za gimnazijo (Postojna in Ilirska Bistrica) in tehnike računalništva
Torek, 12.3.2013 Roditeljski sestanki za strokovne šole 

April (Mali traven)

Ponedeljek, 6.4.2013 Pouk – nadomeščanje za 3.5.2013. Predmaturitetni izpit za zaključne letnike. Dan šole za ostale letnike
Ponedeljek, 15.4.2013 Informativna konferenca, popoldanska govorilna ura v Postojni
Torek, 16.4.2012 Popoldanska govorilna ura v Ilirski Bistrici
Ponedeljek, 29.4.- torek, 30.4.2013 Počitnice

Maj (Veliki traven)

Sreda, 1.5. – četrtek, 2.5.2013 Praznik dela
Petek, 3.5.2013 Pouka prosto (nadomeščanje 6.4.2013)
Ponedeljek, 6.5.2013 Splošna matura (SM), slovenščina, esej
Torek, 21.5.2013 Redovalna konferenca za zaključne letnike, Popoldanska govorilna ura za ostale letnike v Postojni
Petek, 24.5.2013 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za zaključne letnike
Ponedeljek, 27.5.2013 Zaključek pouka za zaključne letnike, razdelitev spričeval
Torek, 27.5. – petek, 31.5.2013 Priprava na SM, POM, ZI
Četrtek, 23.5., sreda 29.5.2013 Izpitna roka za izboljšanje ocen (zaključni letniki)

Junij (Rožnik)

Sobota, 1.6.2013 SM, POM – pisni izpit ANG
Sobota, 3.6.2013 Začetek izpitnega roka
Četrtek, 20.6.2013 Redovalna konferenca za ostale letnike
Petek,  21.6.2013 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike
Petek,  21.6., ponedeljek 24.6.2013 Priprava na popravne izpite
Ponedeljek 24.6.2013 Zaključek pouka, razdelitev spričeval in proslava
Torek, 25.6.2013 Dan državnosti
Sreda, 26.6 – petek, 28.6..2013 Popravni izpiti za zaključne letnike

Julij (Mali srpan)

Ponedeljek, 1.7. – petek, 5.7.2013 Spomladanski izpitni rok
Ponedeljek, 8.7.2013 Razdelitev spričeval po opravnih izpitih (ob 10.00)
Ponedeljek, 8.7.2013 Seznanitev kandidatov z uspehom pri POM
Ponedeljek, 15.7.2013 Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM

RODITELJSKI SESTANKI

Ponedeljek, 17. 9. 2012 Roditeljski sestanki za 1. letnike v Postojni
Torek , 18. 9. 2012 Roditeljski sestanki za 1. letnike v Ilirski Bistrici
Ponedeljek, 19. 11. 2012 Roditeljski sestanki za gimnazijo (PO + IB) in tehnike računalništva
Torek, 20.11. 2012   Roditeljski sestanek za strokovne šole
Ponedeljek, 11.3. 2013 Roditeljski sestanki za gimnazijo (PO + IB) in tehnike računalništva, predavanje za starše
Torek, 12. 3. 2013   Roditeljski sestanek za strokovne šole, predavanje za starše

SKUPNE GOVORILNE URE

Ponedeljek, 10. 12. 2012 Skupna govorilna ura v Postojni
Torek, 11. 12. 2012 Skupna govorilna ura v Ilirski Bistrici
Ponedeljek, 28. 1. 2013 Skupna govorilna ura v Postojni
Torek, 29. 1. 2013   Skupna govorilna ura v Ilirski Bistrici
Ponedeljek, 15. 4. 2013 Skupna govorilna ura v Postojni
Torek, 16. 4. 2013  Skupna govorilna ura v Ilirski Bistrici
Sreda, 22.5. 2013 Skupna govorilna ura v Postojni (za 1., 2.  in 3. letnike)

Skupne govorilne ure bodo od 16.00 do 17.30.

MATURANTSKI PLESI

sobota, 16. 3. 2013

petek in sobota, 22. in 23. 3. 2013 

ŠPORTNI DNEVI

1. športni dan (pohod)

28. 9. 2012 gimnazija (rezervni termin 2. 10. 2012)

29. 9 .2012 strokovne šole (rezervni termin 3. 10. 2012)

2. športni dan

(zimski športni dan)

23. 1. 2013 gimnazija (rezervni termin 30. 1. 2013)

24. 1. 2013 strokovne šole (rezervni termin 31. 1. 2013)

3. športni dan 3. 6. 2013 za 1. letnike vseh usmeritev in 2. letnike  strokovnih šol  (glede na koledar mature)

ŠOLA V NARAVI

Letna šola v naravi, organizirana za 2. letnik gimnazije

prva skupina – CŠOD Gorenje pri Zrečah

10. 9. 2012 – 12. 9. 2012

druga skupina – CŠOD Gorenje pri Zrečah

16.11.  2011 – 18.11. 2011

Zimska šola v naravi, organizirana za 3. letnik gimnazije

CŠOD Kranjska gora

7. 1. 2013 – 11. 1. 2013

INTERESNE DEJAVNOSTI

Enodnevna ekskurzija v tujino za gimnazijo:

1. letniki oktober 2012 (Beneška Slovenija)

Dvodnevne ekskurzije za gimnazijo:

2. letniki oktober 2012 (Firence)
1. in 2. letniki junij 2013 (v času mature)
3. letniki april 2013

PRIREDITVE NA ŠOLI

21. 9. 2012 Srečanje z maturanti v Postojni
28. 9. 2012 Srečanje z maturanti v Ilirski Bistrici
26. 9. 2012 Evropski dan jezikov
6. 12. 2012 Dan odprtih vrat šole
21. 12. 2012 Prireditev ob novem letu
7. 2. 2013 Prireditev ob kulturnem prazniku
18. 4. 2013 Podelitev diplom na VSŠ
24. 5. 2013 Mladi upi – zaključni letniki
24. 6. 2013 Prireditev ob dnevu državnosti, zaključek šolskega leta, podelitev priznanj Mladi upi

DELOVNA PRAKSA, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCIH

Ekonomska šola

2. S

10. 6. – 21. 6. 2013

3. S

11. 3. – 22. 3. 2013

Tehnik računalništva

2. R/IB

15.4. – 26. 4. 2013

3. R/IB

11.3. – 22. 3. 2013

Strojna šola

Srednje strokovno izobraževanje: strojni tehnik

Razred

Čas izvajanja

Število ur

3. H

Od 5. novembra do 30. novembra 2012

20 delovnih dni ( 152 ur )

2. H

Od 1. oktobra do 26. oktobra  2012

20 delovnih dni  ( 152 ur )

Srednje poklicno tehnično izobraževanje (3+2): strojni tehnik

Razred

Čas izvajanja

Število ur

4M

Od 10. junija do 21. junija  2013       

10 delovnih dni ( 76 ur )

Srednje poklicno izobraževanje: oblikovalec kovin – orodjar, avtoserviser

Razred

Čas izvajanja

Število ur

1.E, 1.F

Od 3. junija do 21. junija  2013

15 delovnih dni ( 114 ur)

2.E

Od 3. decembra do 21. decembra 2012

15 delovnih dni ( 114 ur)

2.F

Od 5. novembra do 23. novembra 2012

15 delovnih dni ( 114 ur)

3.E, 3.F

E = oblikovalec kovin, orodjar

F= avtoserviser

Od 9. januarja do 7. februarja, 2013

Od 11. februarja do 15. februarja 2013

Zaključni izpit: slovenščina – dijaki so doma.

Od 18. februarja do  30. maja 2013

18 tednov ali 90 delovnih dni

( 684 delovnih ur )

Nižje poklicno izobraževanje (dvoletni program): pomočnik v tehnoloških procesih

Razred

Čas izvajanja

Število ur

2.J

Od 6. maja do 31. maja   2013 20 delovnih dni  ( 152 ur )

KONFERENCE CELOTNEGA UČITELJSKEGA ZBORA

Ponedeljek,20. avgust 2012 Začetna konferenca
Petek, 31. avgust 2011 Konferenca ob začetku šolskega leta
Ponedeljek, 1. oktober 2012 Pedagoška konferenca, potrditev poročila o delu ter LDN za šolsko leto 2012/13
Ponedeljek, 12. november 2012 Informativna  redovalna  konferenca
Ponedeljek, 21. januar 2013 Redovalna konferenca – 1. ocenjevalno obdobje
Ponedeljek, 15. april 2013 Informativna  redovalna  konferenca
Sreda, 22. maj 2013 Redovalna konferenca za zaključne letnike
četrtek, 20. junij 2013 Redovalna konferenca za ostale letnike
Petek, 7. julij 2013 Zaključna konferenca

KONFERENCE PO PROGRAMIH IN USMERITVAH

Ponedeljek, 27. 8. 2012  Konferenca za gimnazijo in strokovne šole
Ponedeljek,  15. ali 22. 10. 2012     Tematska konferenca za gimnazijo in strokovne šole
Ponedeljek, 10. 12. 2012    Konference po usmeritvah (pred popoldansko govorilno uro)
Torek, 11. 12. 2012   Konferenca UZ  v Ilirski Bistrici (pred popoldansko govorilno uro)
Ponedeljek, 28. 1. 2013  Konference po usmeritvah (pred skupno govorilno uro v Postojni)
Torek, 29. 1. 2013  Konferenca UZ  v Ilirski Bistrici (pred popoldansko govorilno uro)
Ponedeljek, 4. 3. 2013 Konferenca za gimnazijo
Ponedeljek, 14. 3. 2013 Konferenca za strokovne šole
Torek, 16. 4. 2013   Konferenca UZ v Ilirski Bistrici (pred skupno govorilno uro v Ilirski Bistrici)
Ponedeljek, 13. 5. 2013    Konferenca za gimnazijo
Ponedeljek, 27. 5. 2013     Konferenca za strokovne šole

Ostale konference bodo organizirane glede na potrebe pedagoškega procesa.

Ponedeljki so predvideni za sestanke učiteljskih zborov ter programskih učiteljskih zborov (tudi za dijake s posebnimi potrebami).


(Število obiskov: 8)
Dostopnost