Select Page

Seznanitev kandidatov z rezultati poklicne mature na zimskem roku bo v sredo, 3. 3. 2021ob 9.30 v sejni dvorani Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna.

Če se kandidati sami ne morejo udeležiti razglasitve, lahko pooblastijo starše, partnerja ali polnoletnega sorojenca, da prevzame njihovo spričevalo. Kasneje ga je mogoče prevzeti po predhodnem dogovoru pri tajnici ŠMK za poklicno maturo.

Tajnica ŠMK za PoM:
Kajetana Tornič, mag. ekon. ved


(Število obiskov: 26)
Dostopnost