Select Page

Na Gimnaziji Ilirska Bistrica je v času od 10. januarja do 2. februarja 2017 potekal dijaški pesniški natečaj Makse Samsa, ki je predstavljal predizbor za slovenski nagradni pesniški natečaj za srednješolce “Mala Veronika” in hkrati obeleževal slovenski kulturni praznik. Oddane pesmi je pregledala in o zmagovalni pesmi odločila tri članska strokovna komisija slavistk.

Po mnenju strokovne komisije je bila najboljša pesem avtorice Jane Frank, dijakinje 4. letnika gimnazijskega programa, z naslovom Podmnožica življenja je sreča. Jana Frank si je prislužila posebno priznanje in sodelovanje na natečaju “Mala Veronika”.

Č E S T I T K E !

Aktiv slavistk

Jana Frank, zmagovalna pesniški natečaj 2017

Priznanje - literarni natečaj 2017


(Število obiskov: 65)
Dostopnost