Select Page

V petek, 16. aprila, je v okviru projeka Šola ambasadorka Evropskega parlamenta potekala spletna razprava z evropskim komisarjem Janezom Lenarčičem, ki smo se je udeležili tudi dijaki 3. letnika gimnazije. Teme pogovora so bile evropski zeleni dogovor, digitalizacija in zaposlitve prihodnosti, migracije in integracija ter okrevanje po pandemiji covida-19.

Barve naše šole je zastopala Ana Velenik, ki je predstavila razmišljanja in predloge dijakov 3. letnika gimnazije na temo digitalizacije in zaposlitev prihodnosti. Svoje predloge na teme pogovora je predstavilo še 11 drugih srednjih šol iz vse Slovenije. Razmišljanja in predloge dijakov je komentiral in dopolnjeval Janez Lenarčič, evropski komisar za nujni odziv.

Ana je probleme in predloge glede zaposlitev prihodnosti in digitalizacije družbe odlično predstavila. V današnji dneh se namreč poklici in trg dela spreminjajo ekstremno hitro. Več in več je potreb po poklicih, ki zahtevajo znanje in veščine upravljanja sodobne tehnologije. Eden od predlogov naše govorke je bil, da bi EU morala pripraviti razpis za nepovratna sredstva iz EU skladov, s pomočjo katerih bi podjetja organizirala dodatna izobraževanja in usposabljanja s področja sodobnih tehnologij za vodilni kader in ostale zaposlene v podjetjih. Komisar se je strinjal s tem predlogom in tudi potrdil, da se bo o tem govorilo v Evropskem parlamentu. Vsi Anini predlogi so bili na mestu, izpostavil pa bi še enega, ki je precej zanimiv, in mislim, da veliko obeta. EU bi lahko organizirala projekt, v katerega bi se lahko vključile srednje šole. Dijaki bi izpopolnjevali zanje in razvijali veščine s področja sodobne tehnologije in po koncu izobraževanja bi poučevali zaposlene v malih in srednje velikih podjetjih.

Več o razpravi z evropskim komisarjem Janezom Lenarčičem na: https://www.europarl.europa.eu/slovenia/sl/%C4%8De-bi-mladi-odlo%C4%8Dali-o-prihodnosti-eu-bi

Posnetek razprave si lahko ogledate na sledeči YouTube povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=TJLyxdkKDso

Galerija slik

Timon Bubnič, dijak 3. letnika gimnazije


(Število obiskov: 84)
Dostopnost