Select Page

Petnajsti natečaj v slovenskem jeziku
Štirinajsti natečaj v angleškem jeziku
Sedmi  natečaj v španskem jeziku
Peti natečaj v italijanskem jeziku
Četrti natečaj v nemškem jeziku

Gimnazija Vič in Cankarjev dom razpisujeta srednješolski natečaj za najboljši haiku v slovenskem, angleškem, španskem, italijanskem in nemškem jeziku.

Rok za pošiljanje haikujev je 27. november 2014. Za vsak tuji jezik je odprt poseben elektronski naslov, pripravili smo tudi poseben obrazec, v katerega je potrebno vpisati haikuje v tujem jeziku in prevode v slovenščino. Obrazec je dostopen na spletnem naslovu: http://www.gimvic.org/projekti/haiku/

Dijaki/inje se lahko prijavite pri svojih profesoricah slovenščine, angleščine, italijanščine, nemščine oz. španščine.

Pogoji natečaja:

Dijaki lahko sodelujejo na vseh natečajih, vendar morajo biti haikuji za vsak natečaj originalni (nekdo, ki sodeluje na natečaju v slovenskem jeziku, ne more hkrati sodelovati s prevodi na natečaju v angleškem ali španskem jeziku ali obratno). Avtor je lahko le posameznik, haikujev, ki jih napišeta dva ali več avtorjev, ne bomo upoštevali.

Posameznik lahko pošlje največ pet še neobjavljenih haikujev. Oblika pesmi – trije verzi (po 5, 7, 5 zlogov)  je priporočljiva, ni pa obvezna. Tematika je svobodna: trenutek, “slika”, podoba iz življenja srednješolcev, narave ali drugo …

Izbrane haikuje naj šole, učitelji ali dijaki sami pošljejo v štirih enakih izvodih (na listih A4-formata) označenih s šifro, najkasneje do četrtka, 27. novembra 2014, na naslov:

Gimnazija Vič, Ljubljana, Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana, s pripisom “za haiku natečaj-slov. (ali  ang. ali   špa. ali  ita. ali  fra. ali nem.)”.

Pri natečajih v tujih jezikih poleg originalov pošljite tudi prevod v slovenščino. V pošiljki naj bo tudi zaprta kuverta, v kateri naj bo peta kopija (tudi na listu A4) z naslednjimi podatki o avtorju: šifra, ime in priimek, datum rojstva, razred, ime in priimek mentorja/mentorice, e-naslov mentorja/mentorice, šola in naslov šole, e-naslov .

Peto kopijo pošljite tudi v elektronski obliki na naslove:

Za natečaj v slovenskem jeziku: haiku.slj@gimvic.org
Za natečaj v angleškem jeziku: haiku.anj@gimvic.org
Za natečaj v španskem jeziku: haiku.spj@gimvic.org
Za natečaj v italijanskem jeziku: haiku.itj@gimvic.org
Za natečaj v nemškem jeziku:  haiku.nej@gimvic.org

V polje »Zadeva« vpišite svojo šifro, ime šole in ime mentorja (če pošiljate za več dijakov).

Če mentorji pošljete haikuje več dijakov, naj bodo na 5. kopiji poleg imen in priimkov nujno tudi haikuji posameznih dijakov, saj se na ta način izognemo morebitni zamenjavi.

Pošiljki ni potrebno prilagati kuverte z znamko in naslovom, saj bodo imena nagrajenih in datum zaključne prireditve objavljeni na spletni strani: http://www.gimvic.org/projekti/haiku/

Zaključna prireditev, recital in podelitev priznanj ter nagrad bo potekala v Cankarjevem domu v okviru prireditve Transgeneracije 2015.

Udeleženci natečaja se odpovejo materialnim pravicam, to pomeni, da ne bodo dobili honorarja za objavo pesmi v zborniku. Seveda pa obdržijo vse avtorske in moralne pravice.

Strokovna žirija bo podelila več nagrad. V posebni zbirki bodo poleg nagrajenih objavljeni tudi vsi dobri haikuji vseh udeležencev natečaja.

Vabilo za zaključno prireditev, ki bo verjetno  aprila 2014, na kateri bomo razglasili najboljše, predstavili zbornik in podelili nagrade, bomo objavili do 10. marca 2015 na spletni strani: http://www.gimvic.org/projekti/haiku/

Za tiste, ki bi radi zvedeli več o pisanju in zakonitostih haikuja, priporočamo 20.-21. številko revije Apokalipsa, kjer je poleg teoretičnih besedil tudi izbor japonskih, slovenskih in drugih svetovno znanih haiku pesnikov. Predvsem pa priporočamo  številke revije “Slovenščina v šoli” 2/3 in 5/6 iz leta 2003,  kjer sta članka o pisanju haikuja. Nekaj podatkov  o haikuju in dosedanjih nagrajencih je tudi na spletni strani Gimnazije Vič: http://www.gimvic.org/projekti/haiku/

Nekaj dodatnih navodil:

– pesmi naj ne bodo daljše od 20 zlogov;
– zapis naj bo enoten: če se prvi verz začne z malo začetnico, na koncu zadnjega verza praviloma ni ločila; če se prvi verz začne z veliko začetnico, naj bo na koncu pesmi ločilo;
– popravite, če vam program vsako novo vrstico začne z veliko začetnico;
– naslovi haikujev so odveč;
– če šola ali posameznik sodeluje na natečajih v različnih jezikih, naj bodo haikuji za posamezen natečaj v posebni kuverti.

Z razpisom natečaja želimo spodbuditi pesniško ustvarjalnost srednješolske mladine in jim dati možnost medsebojnega spoznavanja ter javnega predstavljanja.

Za kakršnekoli dodatne informacije o natečaju, pisanju haikujev (seveda so dobrodošli tudi vaši predlogi) lahko pišete na naslov:  edin.saracevic@guest.arnes.si

Vodstvo šole

 

 

 

 

 

 

 

 


(Število obiskov: 21)
Dostopnost