Select Page

Prvi športni dan (pohod) za vse letnike programov gimnazija in tehnik računalništva bo v četrtek, 9. 9. 2021.

ORGANIZACIJA: Dijaki bodo razdeljeni v dve skupini, in sicer bodo v prvi skupini dijaki 1. A/IB, 2. A/IB, 1. R/IB in 2. R/IB, v drugi skupini pa dijaki 3. A/IB, 4. A/IB, 3. R/IB in 4. R/IB.

ZBOR: 8.00 pred šolo, kjer sledijo navodila IN PREVERJANJE PRISOTNOSTI.

Prva skupina začne s pohodom ob 8.15. Druga skupina začne s pohodom ob 8.35. Na poti bo malica, ki si jo dijaki prinesejo od doma (šolska malica bo odjavljena).

POVRATEK: ob 12.00 pred šolo.

SPREMLJEVALCI: razredniki in profesorji športne vzgoje ter po potrebi drugi učitelji.

POTEK IN NAVODILA V ZVEZI Z VARNOSTNIMI PRIPOROČILI:

  • Pohod poteka po urejenih cestnih površinah.
  • Malico dijaki prinesejo od doma in bo na točki, kjer bo postanek.
  • Vse plastenke, papirčke in ostale smeti dijaki odnesejo s seboj nazaj domov.

VARNOSTNA NAVODILA:

  • Vseskozi vzdržujemo medsebojno razdaljo 1,5-2,0 m.
  • Po glavni cesti hodimo v koloni.
  • Smo v športni opremi in obutvi.
  • Prepovedan je alkohol in tobačni izdelki ter vse ostale opojne substance.
  • Prepovedana je vožnja z avtomobili, motorji, kolesi.
  • Pohod začnemo in končamo pred šolo.

ŠPORTNI DAN BO OB VSAKEM VREMENU. DIJAKI MORAJO BITI V PRIMERNI ŠPORTNI OPREMI IN OBUTVI.

Vodstvo šole in aktiv ŠVZ


(Število obiskov: 29)
Dostopnost