Select Page

Prostovoljec

P R O S T O V O L J E C  L E T A  2 0 1 2  –  n a t e č a j

Mladinski svet Slovenije objavlja javni natečaj, po katerem bomo na podlagi prijav izbrali Naj prostovoljke, Naj prostovoljce, Naj mladinskega voditelja, Naj prostovoljski in Naj mladinski projekt leta 2012.

Prijavljene prostovoljke in prostovoljci se bodo potegovali za naj naslov v treh starostnih kategorijah, in sicer: do 19. leta, od 20. do 30. leta ter več kot 30 let. Kot starostno mejo bomo upoštevali starost, dopolnjeno v letu 2012. Z namenom promocije organiziranega prostovoljskega dela bomo izbirali tudi Naj prostovoljski projekt, z namenom promocije mladinskega dela pa Naj mladinskega voditelja oz. voditlejico in Naj mladinski projekt. Tako pri mladinskem voditelju kot pri mladinskem projektu gre za prostovoljsko delo, ki je hkrati mladinsko delo. Oba prejemnika naziva bo komisija izbirala po izbiri v osnovnih prostovoljskih kategorijah; prejemniki pa bodo lahko isti kot v osnovnih kategorijah ali pa izbrani med ostalimi.

1. NAJ PROSTOVOLJKA / NAJ PROSTOVOLJEC – NAJ MLADINSKI VODITELJ oz. VODITELJICA 2012. Več.

2. NAJ PROSTOVOLJSKI PROJEKT – NAJ MLADINSKI PROJEKT 2012. Več.

3. ROK IN NAČIN PRIJAVE: Prijavnice naj bodo zaradi berljivosti izpolnjene v e-obliki (preko računalnika in ne ročno), če je mogoče, ni pa to pogoj za upoštevanje prijave. Prijavnice skupaj z morebitnimi prilogami pošljite priporočeno po pošti na Mladinski svet Slovenije, Erjavčeva 4, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 29. marca 2013; velja slovenski poštni žig s tem datumom in oznako na kuverti “PROSTOVOLJEC LETA 2012”. Prijave lahko pošljete tudi po e-pošti na prostovoljec@mss.si; prijava je veljavna, ko dobite s tega e-naslova potrditveno sporočilo. Zaželeno je, da prijavnice (ne pa nujno tudi priloge) v vsakem primeru pošljete po e-pošti.

Prijavnica za posameznike. Prijavnica za projekte.

4. ZAKLJUČNA PRIREDITEV IN PRIZNANJA: Zaključna prireditev natečaja, na katero bomo povabili vse prijavljene posameznike in njihove mentorje oz. nosilce projektov, bo najverjetneje potekala v juniju. Na prireditvi bomo podelili naj nazive, priznanja in nagrade; slednje bodo predvsem simbolične narave. Priznanja za sodelovanje bodo prejeli vsi prijavljeni posamezniki in projekti.

5. NE POZABITE!: Promocija prostovoljstva in mladinskega dela je ključni namen natečaja in z njim lahko pomagamo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljstvo tudi pri vas, v vaši organizaciji. Vsi prijavljeni bodo vabljeni na zaključno prireditev natečaja, kjer bodo tudi prejeli pohvalo kot vsaj skromen znak priznanja in spoštovanja vrednosti njihovega dela.

Več informacij lahko dobite na www.mss.si, po e-pošti (prostovoljec@mss.si) oz. na tel. številki 01 425 60 55 – Tanja Baumkirher. Zaradi narave našega dela in velikega zanimanja za projekt je zaželeno predvsem komuniciranje po e-pošti.


(Število obiskov: 25)
Dostopnost