Select Page

Nosilec projekta: Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad

Partnerji v projektu:

 • Veterinarska ambulanta Vetris
 • Eko kmetija Česnik
 • Eko kmetija Slavec
 • Eko kmetija Sojer
 • Gimnazija Ilirska Bistrica

Aktivnosti projekta za Gimnazijo Ilirska Bistrica:

 • Projektni dan za 1. in 2. letnika gimnazijskega programa Danes za jutri – zdravi mi, zdrav Planet!
 • Izvedba naravoslovnega dne na eko kmetiji Gregorja Slavca
 • Izvedba bioloških delavnic za dijake 1. in 2. letnika gimnazijskega programa na Gimnaziji Ilirska Bistrica
 • Nakup opreme za izvedbo naravoslovnega dne in bioloških delavnic
 • Predstavitev poklica veterinarja

Cilj projektnih aktivnosti za Gimnazijo Ilirska Bistrica – Dijaki/inje 1. in 2. letnika gimnazijskega programa v okviru projektne dejavnosti (naravoslovni dan in biološke delavnice):

 • spoznajo in razumejo razliko med pojmi eko, bio in organik,
 • spoznajo razlike in pomen med intenzivnim in ekstenzivnim kmetovanjem,
 • ozavestijo pomen obnove, ohranjanja in izboljšave biotske pestrosti, ki jo daje eko kmetovanje,
 • seznanijo se s pomenom ohranjanjem kulturne krajine, tudi z vidika kulturne dediščine,
 • seznanijo se s problematiko tujerodnih, invazivnih vrst,
 • spoznajo in razumejo pomen ohranjanja avtohtonih in tradicionalnih sort sadnega drevja,
 • poznajo pomen in vlogo visokodebelnih sadovnjakov,
 • spoznajo in izvedejo različne metode in tehnike terenskega dela: popis rastlin in živali na posameznih kmetijskih površinah, mikrobiološka in kemijska analiza prsti in vode itd.,
 • spoznajo in razumejo pomen ohranjanja heterogenosti kmetijske krajine v odnosu do ohranjanja biotske pestrosti in posledično dviga kakovosti življenja človeka,
 • seznanijo se z uporabo sredstev za biološko pridelavo hrane in zatiranje škodljivcev na naraven način, brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev,
 • prispevajo svojo fotografijo in zaključno misel/izdelek.

(Število obiskov: 31)
Dostopnost