Select Page

levolevo sredadesno sredadesno
Meridian International Center v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom vabi mlade med 16. in 18. letom starosti ter enega odraslega spremljevalca med 25 in 40 let k prijavi na Program za mlade voditelje iz Srednje Evrope, katerega namen je spodbujanje vzajemnega razumevanja med srednješolci in odraslimi voditelji iz Slovenije, Srbije, Slovaške, Madžarske in ZDA ter pridobivanje voditeljskih spretnosti za podporo in za razvoj svoje skupnosti. V okviru programa bodo tako mladi iz držav Srednje Evrope odpotovali na 4-tedenski obisk ZDA, kasneje pa še na 4-dnevni alumni seminar v Beograd. V okviru načrtovanih aktivnosti programa bodo mladi in odrasli udeleženci pridobivali spretnosti, kot so veščine vodenja, priprava projektov za podporo v svoji skupnosti, upravljanje z raznolikostjo, ter spoznavali ameriško družbo, kulturo in zgodovino.

Program financira Urad za izobraževalne in kulturne zadeve Zunanjega ministrstva Združenih držav Amerike.

levolevo sredadesno sredadesno
Meridian International Center v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom vabi mlade med 16. in 18. letom starosti ter enega odraslega spremljevalca med 25 in 40 let k prijavi na Program za mlade voditelje iz Srednje Evrope, katerega namen je spodbujanje vzajemnega razumevanja med srednješolci in odraslimi voditelji iz Slovenije, Srbije, Slovaške, Madžarske in ZDA ter pridobivanje voditeljskih spretnosti za podporo in za razvoj svoje skupnosti. V okviru programa bodo tako mladi iz držav Srednje Evrope odpotovali na 4-tedenski obisk ZDA, kasneje pa še na 4-dnevni alumni seminar v Beograd. V okviru načrtovanih aktivnosti programa bodo mladi in odrasli udeleženci pridobivali spretnosti, kot so veščine vodenja, priprava projektov za podporo v svoji skupnosti, upravljanje z raznolikostjo, ter spoznavali ameriško družbo, kulturo in zgodovino.

Programa se bo udeležilo skupno 46 oseb, in sicer 8 mladih (starost 16-18 let) in 1 odrasli voditelj iz vsake sodelujoče države (Srbija, Slovenija, Madžarska in Slovaška) ter 10 mladih in odraslih udeležencev iz Združenih držav Amerike.  Program predstavlja dvostransko izmenjavo med Srednjo Evropo in ZDA, udeleženci iz Srednje Evrope bodo v ZDA odpotovali julija 2013, avgusta 2013 pa se bodo vsi udeleženci srečali na alumni seminarju v Beogradu.

Rok prijave tako za mlade kot za odraslega spremljevalca je 28. januar 2013. Podrobnosti programa in pogoje za udeležbo si lahko preberete na spletni strani Ekvilib Inštituta, kjer so dostopni tudi vsi obrazci, potrebni za prijavo.

Program financira Urad za izobraževalne in kulturne zadeve Zunanjega ministrstva Združenih držav Amerike.

Več informacij na youth@ekvilib.org, telefonski številki 01 430 3751 ali na spletni strani www.ekvilib.org


(Število obiskov: 21)
Dostopnost