Select Page

V četrtek, 13. decembra 2018, smo dijaki 4. A Gimnazije Ilirska Bistrica v Knjižnici Makse Samsa predstavili raziskavo z naslovom Vasi župnije Trnovo v virih od 15. do 19. stoletja. Raziskava je nastala v šolskem letu 2017/18 pod mentorstvom mag. Sonje Škrlj Počkaj.

Pri raziskovalnem delu smo se opirali na primarne zgodovinske vire, ki pričajo o življenju v 19. stoletju. To so med drugim franciscejski kataster in krajevni repertoriji oziroma popisi prebivalstva ter knjiga z opisi vasi, ki jo je leta 1889 izdalo Okrajno glavarstvo Postojna. Vključili smo tudi urbarje s konca 15. stoletja, terezijanski kataster iz druge polovice 18. stoletja in zapise iz Kmetijskih in rokodelskih novic.

Poglobili smo se tudi v gibanje prebivalstva v vaseh župnije Trnovo v 19. stoletju, hkrati pa smo z zanimanjem raziskovali še izvor imen vasi, vključenih v raziskavo, ter izvor nekaterih ledinskih imen in priimkov v teh vaseh.

Ob tej priložnosti smo na ogled širši javnosti postavili plakate, okroglo mizo pa sta popestrili dve točki pevskega zbora Gimnazije Ilirska Bistrica pod vodstvom profesorice Elene Sedmak.

Zahvaljujemo se profesorici Katji Koren Valenčič, ki je vodila okroglo mizo, profesorju Gorazdu Brnetu za pomoč pri organizaciji dogodka in Knjižnici Makse Samsa, ki nam je omogočila, da smo svoje dosežke javno predstavili.

Galerija slik

Nika Česnik, 4. A


(Število obiskov: 3)