Select Page

Izvedba poskusne mature je bila po šolskem koledarju v skladu z navodili Državnega izpitnega centra – RIC-a načrtovana v soboto, 13. marca 2021. Zaradi spremembe maturitetnega koledarja na državnem nivoju pa se izvedba poskusne mature spreminja. Predmaturitetni preizkusi se bodo izvedli po spodnjem razporedu.


V torek, 2. marca 2021, bodo dijaki 4. A/IB od 11.40 do 13.40 v učilnici št. 13 pisali predmaturitetni preizkus iz slovenščine (obvezni predmet splošne mature), in sicer IP 1 − šolski esej (čas pisanj je 120 minut). Dovoljeno gradivo in pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik. Glavni odmor, namenjen šolski malici, bo od 10.25 do 10.50. Po predmaturitetnem preizkusu se pouk za dijake 4. A/IB zaključi.

V nadzoru pri pisanju predmaturitetnega preizkusa iz slovenščine (IP 1 − šolski esej) bo profesorica Cvetka Bajec.


torek, 2. marca 2021, bodo dijaki 4. R/IB od 9.40 do 11.40 v učilnicah št. 6 in 7 pisali predmaturitetni preizkus iz računalništva (2. predmet poklicne mature), in sicer IP 1 (čas pisanja je 120 minut). Dovoljeno gradivo in pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, numerično računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja. Glavni odmor, namenjen šolski malici, bo od 11.40 do 12.00. Po predmaturitetnem preizkusu dijaki 4. R/IB nadaljujejo pouk po urniku.

V nadzoru pri pisanju predmaturitetnega preizkusa iz računalništva (IP 1) bo v učilnici št. 6 profesor Martin Simčič, v učilnici št. 7 pa profesor Klavdij Logar.


V četrtek, 11. marca 2021, bodo dijaki 4. A/IB od 8.50 do 10.20 in od 10.50 do 12.20 v učilnici št. 7 pisali predmaturitetni preizkus iz matematike (obvezni predmet splošne mature, osnovna in višja raven ter kandidati PP), in sicer IP 1 in IP 2 (čas pisanj je IP 1 90 minut in IP 2 90 minut). Dovoljeno gradivo in pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, računalo in geometrijsko orodje (šestilo in dva trikotnika, lahko tudi ravnilo). Glavni odmor, namenjen šolski malici, bo od 10.20 do 10.40. Po predmaturitetnem preizkusu dijaki 4. A/IB nadaljujejo pouk po urniku.

V nadzoru pri pisanju predmaturitetnega preizkusa iz matematike (IP 1 in IP 2) bo od 8.50 do 10.20 profesorica Eneja Božič, od 10.50 do 12.20 pa profesorica Marinka Gabriel.


Dijaki morajo s seboj imeti osebni dokument s fotografijo.

Udeležba na predmaturitetnem preizkusu je za dijake zaključnega letnika obvezna.


Vodstvo šole


(Število obiskov: 31)
Dostopnost