Select Page

Z okrožnico št. 603-1/2021/48 z dne 3. 6. 2021 nas MIZŠ obvešča, da glede na trenutno epidemiološko sliko v tednu od 7. do 11. 6. 2021 pri izvajanju izobraževanja ne bo sprememb. Pouk na Gimnaziji Ilirska Bistrica bo potekal po modelu B, kar pomeni, da se vsi dijaki še naprej izobražujejo v šoli. Pri modelu B je potrebno upoštevati navodila NIJZ v zvezi z izvajanjem higienskega režima in preventivnih ukrepovZaščitna maska v šolah, razen za dijake pri pouku športne vzgoje, je še vedno obvezna.

Pouk se izvaja v matičnih učilnicah, in sicer za:

  • 1. A/IB v učilnici št. 11,
  • 1. R/IB v učilnici št. 13,
  • 2. A/IB v učilnici št. 12,
  • 3. A/IB v učilnici št. 18,
  • 3. R/IB v učilnici št. 7.

Organizirana je topla šolska malica, ki poteka v jedilnici (glavni odmor, namenjen malici, je za 1. A, 2. A in 3. A oddelek od 9.35 do 10.00, za 1. R in 2. R oddelek od 10.25 do 10.50, za 3. R oddelek pa od 11.15 do 11.40).

Pri pouku športne vzgoje se dijaki ne mešajo med razredi (priporoča se, da se pouk športne vzgoje izvaja na zunanjih površinah).

Pouk strokovnih modulov programa tehnik računalništva in pouk izbirnih predmetov gimnazijskega programa poteka v računalniških oziroma specializiranih učilnicah po urniku učilnic v skladu s protokolom uporabe teh učilnic, ki je bil v veljavi septembra 2020.

Za dijake 2. A/IB bo v četrtek, 10. 6. 2021, organiziran dan prometne vzgoje in kulturni dan na daljavo. Dijakom bo informacije o dejavnostih in spletne povezave na dogodke v okviru dejavnosti posredovala razredničarka. Šolska malica je za dijake 2. A/IB za ta dan odjavljena.

Dijaki 2. R/IB imajo od 7. do 18. 6. 2021 praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (PUD)glejte obvestilo na šolski spletni strani Oddelčna konferenca, praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih in zaključek ocenjevalnega obdobja za 2. R/IB.

V četrtek, 10. 6. 2021, bo na Gimnaziji Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica, za dijake zaključnega letnika programa tehnik računalništva potekal pisni del izpita iz 2. predmeta poklicne mature – Računalništvo. Natančna navodila glede izvedbe izpita je dijakom posredovala tajnica ŠMK za poklicno maturo Kajetana Tornič. Dan pred izpitom bodo dijaki obveščeni o izpitnem prostoru (št. učilnice).

Še vedno veljata Aneks k šolskim pravilom v času Covida-19 s spodaj navedenima izjemama in Sklep o nošenju mask.

Aneks k šolskim pravilom v času Covida-19 ureja hišni red na Gimnaziji Ilirska Bistrica po modelu B v prvi točki. Velja vse z izjemo:

  • Pod točko 1, Splošna pravila Hišnega reda na Gimnaziji Ilirska Bistrica, navedba pod alinejo 8 (izjave dijakov niso potrebne).
  • Pod točko 1, Vstop in gibanje po šoli, navedba pod alinejo 5 (glede uporabe mask, kjer velja sklep, da je uporaba mask v razredih obvezna).

V času med 10. in 22. 6. 2021 potekajo na šoli izpiti splošne in poklicne mature. Zato prosimo dijake, da se zadržujejo v matičnih učilnicah in ne povzročajo nepotrebnega hrupa, za kar se vnaprej zahvaljujemo.

Prosimo tudi vse, da se držite predpisanih navodil, da bomo šolsko leto zaključili zdravi in z dobrim učnim uspehom.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 27)
Dostopnost