Select Page

Z okrožnico št. 603-1/2021/47 z dne 27. 5. 2021 nas MIZŠ obvešča, da glede na trenutno epidemiološko sliko v tednu od 31. 5. do 4. 6. 2021 pri izvajanju izobraževanja ne bo sprememb. Pouk na Gimnaziji Ilirska Bistrica bo potekal po modelu B, kar pomeni, da se vsi dijaki še naprej izobražujejo v šoli. Pri modelu B je potrebno upoštevati navodila NIJZ v zvezi z izvajanjem higienskega režima in preventivnih ukrepovZaščitna maska v šolah, razen za dijake pri pouku športne vzgoje, je še vedno obvezna.

Pouk se izvaja v matičnih učilnicah, in sicer za:

  • 1. A/IB v učilnici št. 11,
  • 1. R/IB v učilnici št. 13,
  • 2. A/IB v učilnici št. 12,
  • 2. R/IB v učilnici št. 9,
  • 3. A/IB v učilnici št. 18,
  • 3. R/IB v učilnici št. 7.

Organizirana je topla šolska malica, ki poteka v jedilnici (glavni odmor, namenjen malici, je za 1. A, 2. A in 3. A oddelek od 9.35 do 10.00, za 1. R in 2. R oddelek od 10.25 do 10.50, za 3. R oddelek pa od 11.15 do 11.40).

Pri pouku športne vzgoje se dijaki ne mešajo med razredi (priporoča se, da se pouk športne vzgoje izvaja na zunanjih površinah).

Pouk strokovnih modulov programa tehnik računalništva in pouk izbirnih predmetov gimnazijskega programa poteka v računalniških oziroma specializiranih učilnicah po urniku učilnic v skladu s protokolom uporabe teh učilnic, ki je bil v veljavi septembra 2020.

V ponedeljek, 31. 5. 2021, bo za dijake zaključnega letnika potekal maturitetni izpit iz slovenščine.


ŠPORTNI DAN NA DALJAVO

V ponedeljek, 31. 5. 2021, bo za oddelke 1., 2. in 3. letnika programov gimnazija in tehnik računalništva organiziran športni dan, ki bo potekal na daljavo. Natančna navodila glede izvedbe športnega dne dijakom posredujejo razredniki, objavljena so tudi na šolski spletni strani. Šolska malica je za ta dan odjavljena.


PROSTOVOLJNO SAMOTESTIRANJE DIJAKOV

V skladu z okrožnico MIZŠ št. 603-1/2021/43 z dne 18. 5. 2021 se je v ponedeljek, 24. 5. 2021, pričelo prostovoljno samotestiranje dijakov na domu. Prijavljeni dijaki so prejeli ustrezne pakete s testi, navodili za uporabo in protokolom samotestiranja. Dijaki so prejeli na šolske e-naslove anketne vprašalnike, ki jih je pripravil NIJZ. Prosimo dijake, ki ste se odločili za samotestiranje, da izpolnite vprašalnike. V primeru naknadne prijave za samotestiranje, morajo dijaki svojemu razredniku sporočiti svojo namero in bodo prejeli pakete za samotestiranje.


Še vedno veljata Aneks k šolskim pravilom v času Covida-19 s spodaj navedenima izjemama in Sklep o nošenju mask.

Aneks k šolskim pravilom v času Covida-19 ureja hišni red na Gimnaziji Ilirska Bistrica po modelu B v prvi točki. Velja vse z izjemo:

  • Pod točko 1, Splošna pravila Hišnega reda na Gimnaziji Ilirska Bistrica, navedba pod alinejo 8 (izjave dijakov niso potrebne).
  • Pod točko 1, Vstop in gibanje po šoli, navedba pod alinejo 5 (glede uporabe mask, kjer velja sklep, da je uporaba mask v razredih obvezna).

Prosimo vse, da se držite predpisanih navodil, da bomo šolsko leto zaključili zdravi in z dobrim učnim uspehom.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 20)
Dostopnost