Select Page

VpisVeseli smo, da si se odločil/a za vpis na našo šolo.

Sporočamo ti, da v naslednjih programih Gimnazije Ilirska Bistrica letos NE BO OMEJITVE vpisa.

  • gimnazija,
  • tehnik računalništva.

POSTOPEK VPISA

Da bi se ob vpisu izognili preveliki gneči, te prosimo, da dokumente za vpis prineseš na našo šolo po spodaj navedenem  razporedu:

V četrtek, 18. 6. 2015:

GIMNAZIJA (vpis na Gimnaziji Ilirski Bistrici, Ulica 4. armije 1, Ilirska Bistrica)

  • od 7.30 do 8.30 – učenci z začetnimi črkami priimkov od B do M,
  • od 8.40 do 9.40 – učenci z začetnimi črkami priimkov od S do Ž.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (vpis na Gimnaziji v Ilirski Bistrici, Ulica 4. armije 1, Ilirska Bistrica)

  • od 8.40 do 9.40 – učenci z začetnimi črkami priimkov od B do F,
  • od 9.50 do 10.50 – učenci z začetnimi črkami priimkov od G do Š,
  • od 10.50 do 11.00 – učenci z začetnimi črkami priimkov od U do Ž.

Učenci s posebnimi potrebami prinesite k vpisu fotokopijo odločbe in/ali individualiziranega programa, da bomo lahko načrtovali delo tudi na srednji šoli.

Tisti, ki ste bili v osnovni šoli spoznani za nadarjene, prinesite s seboj izpolnjeno Poročilo učenca oz. učenke o področjih prepoznane nadarjenosti, dejavnostih ter dosežkih v osnovni šoli. Poročilo dobite na spletni strani Gimnazije Ilirska Bistrica (zgornji meni –> O šoli –> Svetovalna služba –> Delo z nadarjenimi dijaki), spletni strani Zavoda RS za šolstvo ali tukaj (“KLIK” na povezavo), potrdite pa ga v osnovni šoli.

Učenci brez slovenskega državljanstva pri vpisu predložite potrdilo, da je eden od staršev zaposlen v Sloveniji in je njen davčni zavezanec.

Učenci, ki si boste želeli izposoditi učbenike iz učbeniškega sklada, boste ob vpisu lahko izpolnili naročilnico in jo oddali najkasneje do 29. 6. 2015. V učbeniškem skladu ni vseh učbenikov, ki jih potrebujete za šolanje. Seznam vseh učbenikov bo objavljen na spletni strani šole.

Ob vpisu boste dobili tudi prijavnico za šolsko prehrano z navodili in navodila za izdelavo dijaške izkaznice (obvezna je za tiste, ki se boste prijavili na šolsko prehrano). Naročilnico za dijaško izkaznico  boste lahko oddali do 30. 6. 2015.


Želimo ti čim boljši uspeh v programu, ki si ga izbral/a.

Svetovalna služba


(Število obiskov: 8)
Dostopnost