Select Page

Podatki o prostih mestih na višjih šolah bodo objavljeni 24. avgusta 2022 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in na spletni Višje strokovne šole Postojna www.vspo.si .

Drugi prijavni rok za vpis v višje šole  poteka od 25. avgusta do 31. avgusta 2022, torej še preden so znani rezultati drugega roka poklicne mature.

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavijo od 25. avgusta do 31. avgusta 2022 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnejo s spletne strani, podpišejo in ga pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smejo samo eno prijavo. Prijavijo se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2022 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis bo potekal na šoli po tem datumu, vendar najkasneje do 1. oktobra.

Svetovalna služba


(Število obiskov: 132)
Dostopnost