Select Page

Z Višje strokovne šole Postojna so sporočili naslednje informacije.

Kandidati, ki bodo opravljali maturo v drugem roku in bi se radi vpisali na VSŠ, se morajo nujno prijaviti za vpis v višje šole na drugi prijavni rok od 28. avgusta do 1. septembra 2017. Kdor se v tem času ne bo prijavil, ga po tem ne bomo mogli naknadno vpisati oz. le z izjemnimi razlogi npr. zdravljenje v bolnici, tujina ipd.

Letošnja novost je, da za študijsko leto 2017/18 ne bomo vpisovali v 1. letnik rednega študija Poslovni sekretar, zaradi premajhnega števila prvih prijav, vpisovali pa bomo v izredni študij tega programa. Program rednega študija Poslovni sekretar bomo ponovno izvajali v študijskem letu 2018/19 oz. verjetno vsako drugo leto.

Podatki o prostih mestih na višjih šolah bodo objavljeni 25. avgusta 2016 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in na naši spletni strani. Prosta mesta so še na vseh programih. Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavijo od 28. avgusta do 1. septembra 2017 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnejo s spletne strani, podpišejo in ga pošljejo s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smejo samo eno prijavo! Prijavijo se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Višješolska prijavna služba bo do 22. septembra 2017 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis bo potekal na šoli po tem datumu, vendar najkasneje do 3. oktobra.

Šolska svetovalna služba


(Število obiskov: 24)
Dostopnost