Select Page

Z dnem 24. 8. 2021 se začnejo na šoli izvajati aktivnosti v povezavi z izpiti splošne mature, poklicne mature in zaključnega izpita. Kandidati ste bili o rokih za izvedbo posameznih izpitov že obveščeni s strani tajnic. Za gibanje po šoli veljajo enaka pravila kot v spomladanskem izpitnem roku. Dodatno opozarjamo na Odlok o začasnem ukrepu, ki določa začasne pogoje za izvajanje dejavnosti VIZ v času od 23. do 29. 8. 2021 (Uradni list RS, št. 129/21 z dne 13. 8. 2021).

Za dijake velja, da se v skladu z uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 izvaja samotestiranje.

Ostali obiskovalci šole, ki niso dijaki in zaposleni ter so starejši od 15 let, morajo ob vstopu v šolo izpolnjevati in dokazati pogoj PCT. Izpolnjevanje pogoja preverja ob vstopu v šolo.

Kandidati, ki pristopajo k maturi in nimajo statusa dijaka šole, lahko pristopijo k izpitu ob pogoju PCT, kar bo šola pred začetkom izpita tudi preverjala.

Ostali obiskovalci naj se pred prihodom v šolo najavijo v tajništvu šole na telefonskih številkah (05) 711 11 13 (tajništvo Gimnazije Ilirska Bistrica) ali 081 601 650 (tajništvo ŠC Postojna).

Prosimo, da prihajate na šolo samo v nujnih primerih.

Hvala za razumevanje!

Priloga:

Ostanimo pozitivni, s skupnimi močmi nam bo uspelo.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 40)
Dostopnost