Select Page

V ponedeljek, 20. marca 2017, bo za 16 dijakov 3. R/IB oddelka (program tehnik računalništva) v okviru predmeta Poslovno komuniciranje organizirana strokovna ekskurzija Obisk Javnega zavoda RTV Slovenija in slovenskega parlamenta.

Javni zavod RTV Slovenija

Javni zavod RTV Slovenija

Seja Državnega zbora Republike Slovenije

Seja Državnega zbora Republike Slovenije

Odhod avtobusa izpred Gimnazije Ilirska Bistrica bo ob 8.00 uri. Šolsko malico dijaki prevzamejo ob odhodu.

Ob 10.00 uri bomo obiskali Javni zavod RTV Slovenija, kjer nam bodo strokovni delavci predstavili znanja in veščine s področja javnega komuniciranja ter seznanili s televizijsko oziroma multimedijsko tehniko.

Ob 13.00 uri bomo obiskali slovenski parlament, kjer bo najprej krajša predstavitev predstavniško-zakonodajne institucije, tj. pristojnosti in dela Državnega zbora in Državnega sveta Republike Slovenije. Sledilo bo spremljanje dela seje Državnega zbora Republike Slovenije.

Prihod v Ilirsko Bistrico je predviden ob 16.00 uri.

Spremljevalec dijakov bo profesor Gorazd Brne.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 38)
Dostopnost