Select Page

V okviru predmeta sociologija bomo tudi v šolskem letu 2020/21 izdelovali plakate na temo svetovnega dne duševnega zdravja, ki ga praznujemo 10. oktobra. Nastale plakate bomo razstavili v Domu na Vidmu, kjer bo naša šola skupaj z Zdravstvenim domom Ilirska Bistrica obeležila svetovni dan duševnega zdravja.

Časovnica izdelave plakatov:

  • 23. 9. 2020 – rok za izbiro naslova plakata
  • 7. 10. 2020 – rok za oddajo plakata
  • 10. 10. 2020 – razstava plakatov na panojih v Domu na Vidmu

Plakat naj bo velikosti 70 x 100 cm (šeleshamer formata B1).

Na plakatu naj bo nadnaslov: 10. X. – SVETOVNI DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Poleg nadnaslova prilepite sliko (ali pa narišite) zeleno pentljo, ki je mednarodni simbol dneva duševnega zdravja. Zelena barva je simbol svobode.

Obvezno navedite vire in avtorja/ico plakata ter nalepite logotip šole.

Plakate oziroma vsebino plakatov boste predstavili v razredu pri rednem pouku. Datum predstavitve bomo skupaj določili naknadno (predvidoma 7. 10. 2020). Predstavitev traja približno 5 minut.

NASLOVI PLAKATOV
  • Družbena konstrukcija telesa¹
  • Razumevanje telesa v sodobnih (post)modernih družbah¹
  • Opredeljevanje in družbeno-kulturna pogojenost pojmovanja zdravja
  • Medicinski pogled na zdravje, družbena vloga medicine in medikalizacija
  • Družbene neenakosti in zdravje

Lahko pa tudi sami v dogovoru z učiteljem izberete temo in oblikujete naslov plakata.

PRIPOROČENI VIRI IN LITERATURA

Gorazd Brne, prof.


¹ Pogojno za 4. letnik.


Fotografije plakatov za obeležitev svetovnega dne duševnega zdravja 2019.


(Število obiskov: 26)