Select Page

Tema dogodka, ki se je kot eden v nizu dogodkov, ki jih Gimnazija Ilirska Bistrica organizira za širšo javnost, odvil v sredo, 11. januarja, v Žnideršičevi dvorani Doma na Vidmu v Ilirska Bistrici, je bila šola in filozofija.

Z dijakinjami 4. letnika gimnazije in gostom dr. Primožem Turkom s Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, predstojnikom Oddelka za medijske študije, smo predstavili dogajanje na naši šoli ob svetovnem dnevu filozofije, ki ga vsako leto pod drugim naslovom obeležujemo tretji četrtek v novembru. Letošnji dan filozofije, katerega naslov je bil FILOZOFIJA V ŠOLI – ŠOLA V FILOZOFIJI, smo tako obeleževali 16. novembra.

V okviru obeležitve dneva filozofije so dijaki 4. letnika gimnazije premišljali vlogo in pomen šole kot institucije v moderni družbi. Svoja premišljanja so pod mentorstvom profesorja filozofije Gorazda Brneta strnili v krajše referate, ki so jih predstavili na dogodku. Svoje referate, ki so se navezovali na letošnjo temo dne filozofije, so predstavile dijakinje Sara Fatur, Maja Palcich, Nina Boštjančič, Sofija Martini in Anja Iskra. Medse pa smo povabili zgoraj navedenega gosta, kateremu smo dodelili posebno nalogo, in sicer smo ga prosili, če lahko na kratko komentira predstavljene referate. Poleg tega smo dr. Primoža Turka kot poznavalca Aristotelove filozofije prosili za predstavitev Aristotelovega pogleda na vzgojo in izobraževanje.

Sledila je razprava, h kateri so bili povabljeni tako nastopajoči kot obiskovalci. Razprava se je zaključila s sklepom, da šola ima – kot se je izrazil dr. Primož Turk – svoj smoter (telos, gr. τέλος, je Aristotelov pojem, ki pomeni smoter, končni cilj, smisel, tudi najvišji cilj človeškega prizadevanja, op. a.), da pa je pred izzivi, ki jih bo morala za zadostitev svojega smotra v sodobni družbi in družbi bližnje prihodnosti – morebiti tudi z aktualno kurikularno prenovo in novim nacionalnim programom za področje šolstva – nasloviti.

Dogodek, ki ga je moderiral Gorazd Brne, je bil sicer posvečen filozofski tematizaciji šole, vendar smo želeli s premišljanji vloge in pomena šole kot družbene institucije osvetliti tudi vprašanje, s katerim smo se pri pouku filozofije ukvarjali v začetku šolskega leta, to je Kaj sploh je filozofija? Pri tem smo zasledovali Aristotlovo opredelitev filozofije kot najsplošnejšega preučevanja vsega, kar obstaja, katerega metoda je razpravljanje, ki temelji na racionalnih merilih.

Gimnazija Ilirska Bistrica


(Število obiskov: 268)
Dostopnost