Select Page

UN SLO
Društvo za Združene narode za Slovenijo vabi srednješolce k natečaju ob obeležitvi mednarodnega dneva človekovih pravic.

Društvo je za naslov letošnjega natečaja izbralo temo »Pravica do vode«, saj želimo med mladimi dvigniti raven ozaveščenosti o pomenu pravice do pitne vode ob mednarodnem letu sodelovanja na področju voda 2013.

 

medn  leto voda

Problematika upravljanja z vodnimi viri je namreč danes v luči podnebnih sprememb, onesnaževanja in hitre rasti svetovnega prebivalstva, ki je njen porabnik, vse bolj v ospredju političnih razprav. Voda je obnovljiv naravni vir, pogoj za življenje na zemlji, s pomembno vlogo v gospodarstvu in ključna geostrateška dobrina. V 21. stoletju se soočamo s pomanjkanjem čiste pitne vode, kar je posledica podnebnih sprememb in vplivov delovanja človeka. Želimo opozoriti na spopadanje s temi izzivi v Sloveniji in po svetu, o pomenu in izrabi vodnih virov v 21. stoletju, vplivu podnebnih sprememb na vodne vire, zagotavljanju preskrbe z vodo v Sloveniji ter vplivu onesnaževanja na pitno vodo.

Natečaj obsega naslednje kategorije:

  1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.
  2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.
  3. Fotografski natečaj: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 X 297 mm).

Dijaki, ujemite te ideje na list papirja ali fotografijo ter nam sliko, esej ali fotografijo pošljite na društvo.

Rok za oddajo del je 11. november 2013.

Podrobnosti o nagradnem razpisu lahko najdete na povezavi ali na spletni strani društva: http://www.unaslovenia.org/node/2385

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na Društvo za Združene narode za Slovenijo v času uradnih ur, in sicer vsak delavnik med 10. in 14. uro na tel. 01/25 10 708, ali pišete na info@unaslovenia.org

Veselimo se sodelovanja z vami!

Društvo za Združene narode za Slovenijo


(Število obiskov: 37)
Dostopnost