Select Page

V soboto, 11. aprila 2015, smo na Gimnaziji Ilirska Bistrica v skladu s šolskim koledarjem za šolsko leto 2014/15 nadomeščali 2. februar 2015, ko je bil pouka prost dan.

ČistilnaTega dne so četrtošolci pisali predmaturitetni preizkus iz slovenščine in računalništva. Po preizkusu pa so imeli gimnazijci pouk angleščine, tehniki računalništva pa so se pripravljali na izpit iz računalništva, tj. strokovnega predmeta poklicne mature. Tretji letnik gimnazije je imel pouk kemije, ki je vključeval teoretični del in praktične vaje. Za drugi letnik programov gimnazija in tehnik računalništva je bil v okviru obveznih vsebin oz. interesnih dejavnosti organiziran naravoslovni dan; dijaki so si ogledali Ekomuzej Pivških presihajočih jezer in obiskali Palško jezero.

Dijaki prvega letnika gimnazijskega programa ter prvega in tretjega letnika programa tehnik računalništva so združili moči in v okviru pomladanskih čistilnih akcij poskrbeli za čisto okolje. Dijaki so si nadeli zaščitne rokavice, vzeli vreče za smeti, metle in lopate ter se podali po bližnji in daljni okolici šole. Obseg čiščenja je vključeval okolico Gimnazije Ilirska Bistrica, okolico Glasbene šole Ilirska Bistrica, ves preostali bivši vojaški kompleks, okoliške gozdove in segal do bližnje Osnovne šole Antona Žnideršiča. Pobrali smo kar nekaj smeti in odpadkov, ki so ležali naokrog vse od pretekle pomladanske čistilne akcije.

Sončna sobota je bila delovno obarvana. Dijaki smo nabrali obilo novih znanj in precej smeti. Za razliko od prvih, tj. novih znanj, ki smo jih skrbno shranili, smo slednje pospravili v za to predvidene kontejnerje, ki bodo odpeljani, kamor jim je mesto.

Dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica


(Število obiskov: 27)
Dostopnost