Select Page

DMFA - Kenguru

četrtek, 16. marca 2017, bo v učilnici št. 13 potekalo šolsko tekmovanje iz znanja matematike Matematični kenguru. Tekmovanje, ki se ga lahko udeležijo dijaki/nje po predhodni prijavi pri svoji profesorici matematike, bo potekalo 6., 7. in 8. šolsko uro, tj. od 12.30 do 14.55.

V A B L J E N I  K  U D E L E Ž B I !

Vodstvo šole


(Število obiskov: 2)