Select Page

V okviru izbirnih kemijskih vsebin bomo nadgrajevali znanje in snov, ki jo obravnavamo pri rednem poku. Poleg tega se bomo dotaknili še nekaterih drugih, zahtevnejših področij, ki segajo na višje stopnje izobraževanja, še vedno pa jih lahko predstavimo dovolj enostavno in povežemo s tematikami, o katerih nekaj že veste. Tako pridobljeno znanje bomo v določenih primerih lahko uporabili tudi v praksi in izvedli kakšen kompleksnejši, daljši in zanimivejši eksperiment ali sintezno pot. Za datume tako izvajanega dodatnega pouka se bomo dogovarjali sproti glede na predelano snov, predznanje in seveda časovne omejitve. Med tematikami bodo tako nekatere, ki jih bomo obravnavali več ur in bodo zato zahtevale kontinuirno prisotnost kot določene, ki jih bomo obdelali v eni sami uri. Določene snovi se bodo tekom šolskega leta tudi ponovile, zato boste imeli možnost nekatere zamujene ure nadoknaditi ob drugih terminih. Del ur našega skupnega dela pa bo namenjen še pripravam na tekmovanje iz kemije.


(Število obiskov: 31)
Dostopnost