Select Page

Matura


Vsi izpiti (pisni in ustni) jesenskega roka SPLOŠNE in POKLICNE MATURE bodo potekali v prostorih Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna.


SPLOŠNA MATURA

Najvažnejši datumi in pisni izpiti jesenskega roka splošne mature 2016:

Torek, 12. julij Zadnji rok za prijavo k maturi v jesenskem roku
Sobota, 20. avgust Zadnji rok za predložitev dokazil oz. pisno odjava od mature na šoli
Sreda, 24. avgust Pisni izpit – slovenščina
Četrtek, 25. avgust Pisni izpit – matematika
Petek, 26. avgust* Pisni izpit – tuji jeziki in izbirni predmeti
Sobota, 27. avgust* Pisni izpit – tuji jeziki in izbirni predmeti
Ponedeljek, 29. avgust* Pisni izpit – tuji jeziki in izbirni predmeti
Torek, 30. avgust* Pisni izpit – tuji jeziki in izbirni predmeti
Sreda, 16. september Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

Poimenski razpored pisnih in ustnih izpitov jesenskega roka splošne mature je objavljen na oglasnih deskah Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica.

Ustni izpiti jesenskega roka splošne mature 2016:

Ustni izpiti jesenskega roka splošne mature 2016 bodo potekali od 24. avgusta do vključno 2. septembra. Poimenski razpored ustnih izpitov jesenskega roka splošne mature bo objavljen na oglasnih deskah Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica.


POKLICNA MATURA

Najvažnejši datumi in pisni izpiti jesenskega roka poklicne mature 2016:

Torek, 5. julij Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v jesenskem roku
Sobota, 20. avgust Zadnji rok za pisno odjavo od jesenskega roka poklicne mature na šoli
Zadnji rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje mature (letno spričevalo 4. oz. 5. letnika)
Sreda, 24. avgust Pisni izpit – 1. predmet: slovenščina
Četrtek, 25. avgust Pisni izpit – 3. predmet: matematika
Ponedeljek, 29. avgust Pisni izpit – 3. predmet: angleščina
Sreda, 31. avgust Pisni izpit – 2. predmet: računalništvo
Sreda, 24. avgust–petek, 2. september Ustni izpiti in 4. predmet
Četrtek, 8. september Seznanitev kandidatov z uspehom na jesenskem roku poklicne mature (podelitev maturitetnih spričeval in obvestil)
Poimenski razpored pisnih in ustnih izpitov jesenskega roka poklicne mature je objavljen na oglasnih deskah Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica.

Ustni izpiti jesenskega roka poklicne mature 2016:

Ustni izpiti jesenskega roka poklicne mature 2015 bodo potekali od 24. avgusta do vključno 2. septembra. Poimenski razpored ustnih izpitov jesenskega roka splošne mature bo objavljen na oglasnih deskah Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna in Gimnazije Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, Ilirska Bistrica.

POMEMBNO: Kandidate opozarjamo, da imajo lahko v jesenskem roku ustni izpit iz določenega predmeta tudi pred pisnim izpitom, zato naj bodo pozorni na razporede.

Na jesenskem roku vam želimo veliko uspehov.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 27)
Dostopnost