Select Page

V torek, 7. 12. 2021, je potekala virtualna podelitev priznanj JABOLKA KAKOVOSTI 2021 za najboljše mednarodne projekte. Nagrade podeljuje nacionalna agencija CMEPIUS, ki pri identifikaciji najboljših projektov upošteva, kakšne rezultate projekt dosega, kako rezultate integrira v šolski proces in katere učinke s projektom dosegamo – tako na ravni šole kot na ravni sistema. Osnovni namen mednarodnega projekta Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja na vseh nivojih in ravno zato je vključevanje rezultatov v redno šolsko delo nujno potrebno. 

V kategoriji splošnega izobraževanja (na ravni srednje šole – Gimnazija) v okviru Erasmus+  je naša šola prejela jabolko kakovosti za najboljši projekt na nivoju države. To je že tretje jabolko kakovosti, ki smo ga kot šola prejeli za odlično delo na področju izvajanja in integracije mednarodnih projektov Erasmus+ v redno šolsko delo. Bolj kot na same nagrade smo ponosni na spremembe, ki jih v šolskem programu uvajamo – uresničujemo cilje dviga kakovosti izobraževalnih vsebin, metod dela in orodij, ki jih pri tem uporabljamo. 

Triletni projekt Od zrna do življenja je potekal od leta2017 do 2020. Vanj je bilo vključenih 41 dijakov iz 2. in 3. letnika naše šole in 45 dijakov iz partnerske šole v Španiji. 

S projektom smo stremeli k doseganju ciljev na ravni dijakov, učiteljev in šole. Aktivnosti v projektu smozastavili tako, da je bilo v središču opolnomočenjedijakov na področju IKT s poudarkom na multimedijskih vsebinah. Slednje smo povezali s podjetnostjo, prečno pa smo obe področji povezali še z naravoslovnimi vsebinami (kemija in biologija). Razvijanje kompetenc smo želeli povezati z aktualno tematiko, zato smo izbrali hrano kot osrednje orodje, s pomočjo katerega smo razvijali kompetence. Dijaki so z različnimi poskusi pri biologiji in kemiji ugotavljali kakovst živil, merili vpliv kakovosti hrane na človekovo telo, testirali, se soočali z izzivi in zanje iskali reštive in pri vsem uporabljali različna IKT orodja, naprave in sodobno tehnologijo. 

Na ravni šole smo se odločili, da izbirni predmet nadomestimo s t. i. interdisciplinarnimi tematiskimi sklopi. Interdisciplinarni tematiski sklop (ITS) je izbirni predmet, ki združuje različne predmete in znanja v celoto, njegov glavni cilj pa je obravnava ene tematike z različnih zornih kotov. S projektom smo testirali izvedbo vsebin in ugotavljali, s kakšnimi težavami se soočamopri samem načrtovanju, implementaciji in rezultatih, kar je bilo odlično izhodišče za integracijo ITS-ja v pouk brez kakršnihkoli težav. 

Kljub oviram, ki nam jih je povzročila epidemija Covid 19, smo vse cilje dosegli, nekatere tudi presegli. Priznanje je za nas velika potrditev, da delamo dobro, inhkrati motivacija za nadaljnje vključevanje v mednarodne projekte.


(Število obiskov: 105)
Dostopnost